(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Стан дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерством внутрішніх справ України

Одним із правових інститутів забезпечення законності нормативно-правових актів, що видаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, є їх державна реєстрація в органах юстиції. Правові засади державної реєстрації таких актів визначені Указом Президента України від 03.10.92 №493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 №731 „Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами) (далі – Положення про державну реєстрацію) та іншими нормативно-правовими актами.

Міністерство внутрішніх справ України належить до центральних органів виконавчої влади, які щорічно затверджують велику кількість нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України (близько 40 на рік).

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17.10.2000 № 1138 (із змінами), МВС України у межах своїх повноважень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує та контролює їх виконання. У разі потреби разом з іншими центральними органами виконавчої влади можуть затверджуватись спільні акти.

У цілому робота МВС України щодо державної реєстрації нормативно-правових актів організована на належному рівні. На сьогодні всі накази МВС України нормативно-правового характеру розглядаються Управлінням правового забезпечення Головного штабу МВС України (далі – Управління правового забезпечення).

Положенням про Управління правового забезпечення Головного штабу МВС України, затвердженим наказом МВС України від 31.10.2003 №1350, визначено, що Управління правового забезпечення як головний підрозділ юридичної служби системи МВС України вносить керівництву міністерства пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін’юсту України для державної реєстрації, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер.

Міністерством юстиції України було затверджено ряд актів з питань державної реєстрації, якими органи нормотворення повинні керуватись при поданні своїх нормативно-правових актів на державну реєстрацію. Серед них насамперед слід зазначити Порядок проведення державної реєстрації нормативних актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2002 №102/5, зареєстрований у Мін’юсті України 25.11.2002 за № 915/7203, Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та обліку нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів державного управління, інших органів, акти яких підлягають державній реєстрації, органів господарського управління та контролю, Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 31.07.2000 № 32/5, зареєстрований в Мін’юсті України 31.07.2000 за № 458/4679, Рекомендації щодо застосування Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затверджені наказом Мін’юсту України від 06.12.2002 № 105/5.

Управлінням правового забезпечення постійно ведеться робота щодо забезпечення виконання функцій МВС України, яка спрямована на правильне застосування, неухильне додержання законів та інших нормативно-правових актів його структурними підрозділами, а також його керівниками і працівниками під час здійснення ними завдань та функціональних обов’язків.

З метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до чинного законодавства з 2003 року Управлінням правового забезпечення започатковано паперовий та електронний облік наказів МВС України, у тому числі тих, що підлягають державній реєстрації, установлено контроль за поданням їх на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, а також забезпечується їх супроводження під час проходження процедури державної реєстрації нормативно-правових актів та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Позитивним наслідком цієї роботи є те, що на сьогодні МВС України переважно забезпечено дотримання 5-денного строку подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію після його прийняття, установленого пунктом 7 Положення про державну реєстрацію. Проте є винятки. Так, 23.03.2005 МВС України подало на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказ від 31.12.2004 № 1664, тобто термін подання було порушено майже на 3 місяці.

За період з 01.01.99 до 25.03.2005 нормативно-правові акти МВС України, зареєстровані в Мін’юсті України, у судовому порядку не оскаржувались.

Оприлюднення актів МВС України, що зареєстровані в Мін’юсті України, забезпечується шляхом їх розміщення в інформаційній мережі Інтернет на офіційному сайті МВС України, опублікування в „Офіційному віснику України", галузевих виданнях - газеті „Іменем Закону", журналах „Міліція України", „Вісник Державтоінспекції МВС України", а також територіальних виданнях МВС України.

Період роботи МВС України з державної реєстрації нормативно-правових актів за 2004 рік характеризується такими показниками:

зареєстровано – 40 актів;

повернуто на доопрацювання – 3 акти (7 % від загальної кількості поданих);

відмовлено в державній реєстрації 2 актів (4,6 % від загальної кількості поданих);

скасовано рішення про державну реєстрацію 2 нормативно-правових актів (Інструкція про порядок здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони підприємств та організацій усіх форм власності, затверджена наказом МВС України від 14.04.98 №257, яка до цього часу не скасована; Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, затверджене наказом МВС України від 23.07.2001 № 583, яке скасоване наказом МВС України від 03.12.2004 №1583).

На сьогодні за 2005 рік відмов у державній реєстрації, повернень на доопрацювання та скасувань рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів МВС України не було.

Основною підставою для розгляду питання та скасування рішень про державну реєстрацію є недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт, вимог пункту 16 Положення про державну реєстрацію, згідно з яким у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін унести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.

Основною причиною відмов у державній реєстрації нормативно-правових актів МВС України було подання на державну реєстрацію наказів, які відповідно до пункту 5 Положення про державну реєстрацію їй не підлягають. Наприклад, Міністерством юстиції України було відмовлено в державній реєстрації наказу МВС України від 12.03.2004 №257 „Про затвердження Плану комплектування вищих навчальних закладів МВС України перемінним складом у 2004 році", оскільки він спрямований на організацію виконання власного рішення щодо забезпечення потреби органів, підрозділів та установ МВС України у кваліфікованих кадрах, тобто має організаційно-розпорядчий характер та не містить нових правових норм. Також було відмовлено в державній реєстрації спільного наказу МВС України та Національної академії наук України від 13.09.2004 № 1037/387 „Про затвердження Рекомендацій по оцінці збитків народногосподарського комплексу України від дорожньо-транспортних пригод", оскільки Рекомендації мають роз’яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер, а тому не є нормативно-правовим актом.

Слід зазначити, що мають місце випадки затвердження актів, що не відповідають вимогам чинного законодавства. Так, відповідно до підпункту „б" пункту 13 Положення про державну реєстрацію Мін’юстом України було відмовлено в державній реєстрації наказу МВС України від 15.06.2000 №379дск.

Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний термін з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації акта чи висновку за результатами розгляду скарги на рішення про відмову в державній реєстрації акта. МВС України, як правило, дотримується зазначеної норми Положення про державну реєстрацію.

У 2004 році Міністерством юстиції України було проведено перевірку дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів МВС України, за результатами якої було організовано їх перегляд і здійснено такі заходи.

15.07.2004 за №615 Міністерством внутрішніх справ України було видано розпорядження „Про перегляд нормативно-правових актів МВС України", відповідно до якого структурні підрозділи центрального апарату МВС України переглянули власні акти за напрямками діяльності, у тому числі занесені до Єдиного державного реєстру в 1993 – 2004 роках. За результатами цього перегляду велика кількість актів МВС України була приведена у відповідність до чинного законодавства, а частину з них було скасовано або визнано такими, що втратили чинність.

Разом з цим ще є накази, які на сьогодні слід переглянути та привести у відповідність до чинного законодавства.

Крім того, відповідно до пункту 111 Положення про державну реєстрацію нормативно-правовий акт може бути повернутий Міністерством юстиції України без державної реєстрації для доопрацювання на прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта на державну реєстрацію, установленого реєструючим органом. У такому разі суб’єкт нормотворення повинен урахувати всі зауваження реєструючого органу, усунути виявлені порушення і протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або надати реєструючому органу копію документа про скасування такого акта. Разом з цим на практиці зустрічаються випадки, коли повернутий на доопрацювання нормативно-правовий акт не надходить до Міністерства юстиції України вчасно.

Залишаються два нормативно-правові акти, що повернуті на доопрацювання до МВС України, але до цього часу не зареєстровані і не скасовані, зокрема:

- наказ від 25.11.2003 № 1431 "Про організацію охорони установ банків Державною службою охорони при МВС України" (на доопрацюванні з 20.08.2004, термін – до 18.10.2004);

- наказ від 04.06.2004 № 617 «Про внесення змін до наказу МВС України від 22.10.2003 № 1217 "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху"», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за № 974/8295" (на доопрацюванні з 24.06.2004, термін доопрацювання продовжено до 20.12.2004).

Слід зауважити, що до Міністерства юстиції України надходять численні звернення від підприємств, установ, організацій та громадян щодо встановлення нових правових норм у листах, указівках, що надсилаються МВС України на місця до виконання. Листи не є нормативно-правовими актами і повинні мати лише роз’яснювальний, рекомендаційний характер. У зв’язку з цим необхідно підкреслити, що нові правові норми необхідно викладати лише в нормативно-правових актах з подальшою їх державною реєстрацією в Міністерстві юстиції України.