(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Порядок отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (23.07.2014)

Відповідно до положень чинного законодавства Міністерство юстиції формує і веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Порядок ведення та користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі – Єдиний реєстр підприємств), а також порядок надання відомостей з цього Реєстру визначається Положенням про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 131/5), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 134/22666 (далі – Положення).

Текст Положення розміщено на веб-сайті Міністерства юстиції України:
http://www.minjust.gov.ua/42783.

Відповідно до пункту 3.1. Положення відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді інформаційних довідок або витягів.

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств – це документ, який безоплатно надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи – підприємця про отримання відносно нього (заявника) довідки з Єдиного реєстру підприємств (пункт 3.2. Положення).

У довідці містяться відомості щодо боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, або інформація про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про заявника.

Довідка надається територіальними органами з питань банкрутства (відповідними структурними підрозділами головних управлінь юстиції) протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту.

Запит щодо отримання довідки складається за формою, наведеною в додатку 1 або додатку 2 до Положення, та надсилається або надається до відповідного територіального органу з питань банкрутства за місцезнаходженням/ місцем проведення державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, який подає запит, оформлюється на бланку заявника (за наявності), підписується заявником (керівником для юридичних осіб) та скріплюється його печаткою (за наявності).

У запиті зазначається:

 • для юридичних осіб: найменування, код боржника згідно з ЄДРПОУ та адреса місцезнаходження;
 • для фізичних осіб – підприємців: прізвище, імʼя та по батькові, номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації та адреса місця проведення державної реєстрації.

Таким чином, для отримання довідки з Єдиного реєстру підприємств необхідно звернутися з належно оформленим запитом до відповідного територіального органу з питань банкрутства.

Інформація стосовно графіків прийому письмових запитів та видачі довідок з Єдиного реєстру підприємств територіальними органами з питань банкрутства розміщена на веб-сайті Міністерства юстиції України:
http://www.minjust.gov.ua/40509

Витяг з Єдиного реєстру підприємств – це документ, який надається адміністратором Єдиного реєстру підприємств (державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України) або його філією на письмовий запит юридичної або фізичної особи про видачу витягу з Єдиного реєстру підприємств стосовно субʼєкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація (пункт 3.6. Положення).

Витяг надається на платній основі не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту про видачу витягу з Єдиного реєстру підприємств, складеного за формою, наведеною в додатку 3 до Положення, підписаного заявником (керівником – для юридичних осіб) та скріпленого його печаткою (за наявності).

До запиту додається документ про внесення плати за пошук та формування витягу.

Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді скороченого або повного витягу.

Скорочений витяг містить:

 • номер витягу;
 • відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;
 • відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;
 • відомості про боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відомості про дату порушення і стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого подається запит.

Повний витяг містить:

 • номер витягу;
 • відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;
 • відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;
 • відомості про боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відомості про дату порушення і стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів;
 • загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і дебіторської заборгованостей;
 • прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 • відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого подається запит.
 • У разі наявності у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про перебування у процедурі ліквідації повний витяг містить також відомості про фінансове становище банкрута.

Розмір плати за пошук у Єдиному реєстрі підприємств інформації про суб'єкта підприємницької діяльності з видачею витягу за результатами цього пошуку встановлено наказом Міністерства юстиції від 10.10. 2011 № 3142/5, відповідно до якого розмір плати за пошук з видачею скороченого витягу становить 170 гривень 00 копійок; за пошук з видачею повного витягу – 221 гривня 00 копійок.

Таким чином, для отримання витягу з Єдиного реєстру підприємств необхідно звернутися з належно оформленим запитом та документом про внесення плати за пошук та формування витягу до державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України або його філії.

Адреса та контактні телефони відповідних філій розміщено на веб-сайті державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України за посиланням: http://www.informjust.ua/section/about_filials .

*Інформація надана Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України