(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 листопада 2011 р. № 1277
м. Київ

Питання системи обліку публічної інформації

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Положення про систему обліку публічної інформації, що додається.

 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у тримісячний строк забезпечити:

  • створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації;

  • доступ до системи обліку публічної інформації.

 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації.

Прем'єр-міністр УкраїниМ. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. N 1277


ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації

 1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що перебувають у суб'єктів владних повноважень.

 2. Система обліку публічної інформації (далі - система обліку) - це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у суб'єкта владних повноважень (далі - документи).

 3. Адміністратором системи обліку є суб'єкт владних повноважень, що забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень.

 4. Адміністратор системи обліку забезпечує:

  • реєстрацію документів;

  • стабільну роботу системи обліку;

  • оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті, а в разі його відсутності - в інший прийнятний спосіб;

  • надання доступу до системи обліку за запитами;

  • здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку;

  • можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку;

  • здійснення інших функцій відповідно до законодавства.

 5. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку таких відомостей про документи в електронному вигляді:

  • номер облікової картки;

  • назва документа;

  • номер документа;

  • дата створення документа;

  • дата надходження документа;

  • джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

  • передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

  • строк обмеження доступу до інформації (у разі, якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом);

  • галузь;

  • ключові слова;

  • тип, носій (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи тощо);

  • вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

  • проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

  • форма зберігання документа;

  • місце зберігання документа.

  • У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.

 6. Система обліку ведеться державною мовою.

 7. Внесення змін до системи обліку у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.

 8. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 9. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.