(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 18.02.2016 № 459/5 «Про затвердження інформаційної і технологічної карток адміністративної послуги з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.02.2016    м. Київ     № 459/5

Про затвердження інформаційної
і
технологічної карток адміністративної
послуги з проставлення апостиля на офіційних
документах, що видаються судами, а також
на призначених для використання на
території іноземних держав документах,
що оформляються нотаріусами

Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційну і технологічну картки адміністративної послуги з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами, що додаються.

2. Департаменту з питань нотаріату (Мартинюк О.А.) забезпечити розміщення інформаційної і технологічної карток адміністративної послуги, що надається Департаментом, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та у місці здійснення прийому суб’єктів звернень.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 18.09.2014 № 1551/5 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України – керівника апарату Іванченко О.П.

 

Міністр                                                                             Павло ПЕТРЕНКО

Додаток 1

до наказу Міністерства юстиції України
від 18.02.2016 № 459/5

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами


(назва адміністративної послуги)

 

 

Міністерство юстиції України


(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Для проставлення апостиля заява та документи подаються шляхом особистого звернення будь-якої особи до відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України.

 

Проставлення апостиля або відмова у його проставленні за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів здійснюється посадовою особою Міністерства юстиції України за адресою:

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом та видача документів, поданих фізичними або юридичними особами для проставлення апостиля, проводиться згідно з графіком роботи відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Відділ консульської легалізації та проставлення апостиля Департаменту з питань нотаріату Міністерства юстиції України:

Тел./факс 486-49-88

електронна адреса–  apostille@minjust.gov.ua

веб-сайт – http://www.minjust.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2016 № 890 «Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля»

Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджені спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003
№ 237/803/151/5.

 

Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2015 № 2268/5.

 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля»

Умови отримання адміністративної послуги

5

Підстава для отримання адміністративної послуги

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Міністерство юстиції проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 890 «Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля» запроваджено ведення Електронного реєстру апостилів

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу та подає:

оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

документ про оплату послуги з проставлення апостиля;

заяву від особи, яка подає такі документи.

 

У разі коли заявник звільнений від оплати послуг з проставлення апостиля, заявник пред’являє  документ, що підтверджує право на звільнення від сплати

7

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах установлюється плата для:

   громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян;

   юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Плата справляється до проставлення апостиля шляхом перерахування до загального фонду державного бюджету.

 

У разі відмови у проставленні апостиля плата за надання послуг з проставлення апостиля не повертається.

 

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставлення апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян

8

Строк надання адміністративної послуги

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюється у строк до 2 робочих днів.

 

У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів

9

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

У проставленні апостиля на документі відмовляється, якщо:

документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції;

   не підтверджено якість особи, в якій вона виступала, справжність підпису на документі якої перевіряється при проставленні апостиля;

документ не відповідає зразку або формі, встановленому на дату його видачі та/або не відповідає вимогам щодо складу та порядку розміщення обов’язкових реквізитів, який повинен містити такий документ;

текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження;

документ написаний чи підписаний олівцем або отриманий через засоби факсимільного зв'язку;

у документі є незастережені виправлення або дописки;

Міністерство юстиції України не має повноважень на проставлення апостиля на цьому документі;

підпис особи, яка підписала документ, відбиток печатки та/або штампа не відповідають наявним у Міністерстві юстиції України зразкам підпису, відбитка печатки та/або штампа на документі;

   Міністерству юстиції України не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів

10

Результат надання адміністративної послуги

1. Проставлення апостиля на офіційних документах.

2. Відмова у проставленні апостиля на офіційних документах

11

Способи отримання відповіді (результату)

За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису та проставленням на документі електронного цифрового підпису (печатки) Міністерства юстиції України. Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставленні вносяться до Електронного реєстру апостилів.

 

За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

 

Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві

 

Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

 

У разі відмови в проставленні апостиля посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру візуалізує на папері та видає заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві, повідомлення про відмову в проставленні апостиля, а також документи, подані для проставлення апостиля.

 

Повідомлення про відмову в проставленні апостиля, а також документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданої такій особі заявником

         

 

Додаток 2

до наказу Міністерства юстиції України

від 18.02.2016 № 459/5

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами

 

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

 

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України.

 

Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис.

 

Після проставляння підпису така заява реєструється в Електронному реєстрі апостилів із зазначенням дати і часу реєстрації.

 

Після реєстрації заяви посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх в Електронному реєстрі апостилів за допомогою програмних засобів його ведення.

 

За результатом прийняття заяви та документів, поданих для проставлення апостиля, заявнику видається відривна частина заяви, що містить відомості про номер заяви, дату її прийняття, кількість поданих документів, прізвище, ім’я та по батькові заявника і суму сплачених коштів за надання послуг з проставлення апостиля.

 

Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України.

 

Посадова особа Міністерства юстиції України з’ясовує:

чи підлягають подані документи проставленню апостиля;

справжність підпису та якість, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжність відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах.

 

За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису та проставленням на документ електронного цифрового підпису (печатки) Міністерства юстиції України. Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставленні вносяться до Електронного реєстру апостилів.

 

За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

 

Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві.

 

Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

 

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

 

 

Спеціаліст відділу консульської легалізації та проставлення апостиля Департаменту з питань нотаріату.

Структурні підрозділи Мін'юсту України, відповідальні за етап (дію, рішення)

 

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України.

 

Відділ консульської легалізації та проставлення апостиля Департаменту з питань нотаріату.

 

Строки виконання етапів (дію, рішення)

 

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

 

У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

Відмова у проставленні апостиля може бути оскаржена в суді у порядку, встановленому законом.