(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Організація взаємодії Міністерства юстиції України з територіальними органами юстиції. Розповсюдження позитивного досвіду роботи серед органів системи юстиції

В складі Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 28.08.01 №1931 "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи" та постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.02 №685 "Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю" створено Управління взаємодії з територіальними органами юстиції та контролю за діяльністю підрозділів, органів, установ, та підприємств системи юстиції (далі-Управління), яке призвано здійснювати функції відомчого контролю та забезпечувати взаємодію з територіальними органами юстиції.

Одна із контрольних функцій Управління реалізується шляхом проведення перевірок підвідомчих структур, кількість перевірок яких збільшується щороку. Так, якщо у 2004 році перевірено діяльність 8 обласних управлінь юстиції, здійснено 10 контрольних та 16 цільових перевірок, то за 5 місяців поточного року вже здійснено Управлінням 24 перевірки.

Однією з функцій Управління є розповсюдження позитивного досвіду роботи, як необхідної умови для удосконалення виконання завдань, покладених Міністерством на територіальні органи. Слід зазначити, що показники роботи будь-якої установи, як то органу центральної влади чи то малого підприємства, в більшості залежить від рівня організації та планування роботи – це є передумовою стабільної діяльності, як для сьогодення так і для майбутнього.

Розробка стратегії підвищення ефективності організації роботи є першочерговим завданням керівників обласних управлінь юстиції.

За практикою, що склалася в Луганській області, плани роботи на наступний місяць подаються на затвердження начальниками відділів начальнику або заступникам начальника Луганського обласного управління юстиції кожного 15-20 числа поточного місяця. Безпосередньо у відділах управління юстиції для підготовки щомісячних планів проводяться наради колективу, на яких підводяться підсумки роботи в поточному періоді, вносяться необхідні корективи до вже затверджених планів, вирішуються питання про перенесення невиконаних заходів, формуються плани роботи на наступний місяць. Проведення нарад протоколюється, що дозволяє вести належний облік поточних питань в діяльності відділу та фіксувати результати вже виконаних заходів, таких, як проведення перевірок, семінарів, підготовка звітності.

Такий моніторинг дозволяє оперативно реагувати на проблемні питання, які виникають в процесі роботи, виявляти та локалізувати недоліки. Всього у 2004 році відділами обласного управління юстиції проведено понад 200 оперативних та виробничих нарад, за 4 місяці 2005 року-85.

Важливим аспектом ефективності контролю за виконанням запланованих заходів є винесення результатів роботи з основних напрямків діяльності управління на розгляд засідань колегії обласного управління юстиції. Позитивною є практика винесення на розгляд колегії результатів комплексних та цільових перевірок. Матеріалів для формування такої практики вистачає, оскільки структурними підрозділами обласного управління юстиції в минулому році проведено 841 перевірка підвідомчих структур. Двічі на рік перевірені всі відділи державної виконавчої служби області (проведено 70 перевірок їх діяльності) та управління юстиції з напрямків правової роботи та правової освіти, реєстрації відомчих нормативних актів та об’єднань громадян. Проведено сертифікацію робочих місць та перевірки нотаріальної діяльності 124 державних та приватних нотаріусів області, 98 перевірок з питань організації роботи зі зверненнями громадян, ведення діловодства.

Періодичність проведення перевірок та за їх результатами заведення номенклатурних справ на кожний підвідомчий підрозділ дозволяє отримати досить повну картину щодо діяльності територіального органу юстиції з певного напрямку.

Також відмічено належну організацію роботи Луганського обласного управління юстиції із здійснення контролю за виконанням контрольних доручень та завдань Міністерства юстиції України та інших центральних органів влади.

Належним чином організована робота з цього напрямку, ґрунтується перш за все, на методологічних та організаційних засадах, створених в управлінні.

Методи здійснення належного контролю запроваджуються безпосередньо Міністерством юстиції України, яке визначає основні терміни та кінцевий результат такого контролю. Самі ж механізми його здійснення залежать від підходу керівництва та ставлення до роботи, рівня професійних знань безпосередніх виконавців.

Так, в обласному управлінні юстиції за 2004 рік проведено 250 семінарських занять з працівниками обласного апарату та територіальних органів юстиції з основних напрямків діяльності.

Склалася позитивна практика проведення кущових семінарів, коли матеріали семінарських занять викладаються працівниками обласного управління юстиції начальникам та спеціалістам територіальних органів юстиції по групах, що не перевищують 5-6 районів. Завдяки такій організації роботи необхідний матеріал може бути викладений не тільки теоретично, а й розглянутий на прикладах в роботі територіальних органів юстиції. Вузьке коло працівників, що спілкуються, дозволяє ґрунтовно та предметно вирішувати питання, з якими стикаються працівники територіальних органів юстиції в своїй діяльності.

Налагоджена робота по проведенню семінарів з працівниками установ юстиції з питань ознайомлення з поточним законодавством. Кожної середи проводяться заняття з питань нового в законодавстві та в правовому житті суспільства, на яких розглядаються зміни в законодавстві за тиждень, новини з сайту Міністерства юстиції України, вивчаються важливі нормативно-правові акти, які застосовуються в роботі органів та установ юстиції.

Окремої уваги заслуговує досвід роботи відділу РАЦС обласного управління юстиції в напрямку підвищення кваліфікації працівників підвідомчих структур. Так, позитивні наслідки має система щоквартальних заочних семінарів. Робота семінарів організована таким чином, що за результатами надання письмових відповідей на завдання обласного управління юстиції, відповіді територіальних відділів РАЦС узагальнюються, готуються оглядові листи з зазначенням найкращих та найгірших відповідей. Доведено важливе значення і семінарів, що проводяться обласним відділом РАЦС з секретарями сільських та селищних Рад.

До організаційних засад можна віднести той факт, що на відділ документування та контролю обласного управління юстиції покладені обов’язки по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб, запитами народних депутатів України та здійсненню контролю за реєстрацією, проходженням та розглядом контрольних доручень.

Оскільки від належної організації роботи зі зверненнями громадян залежить рівень захищеності їх прав і свобод, керівництвом обласного управління юстиції здійснюється особистий прийом громадян у робочий та позаробочий час, консультації з правових питань надаються в режимі роботи „гарячої" телефонної лінії. Інформація про проведення особистого прийому та надання консультацій за телефонами з вказівкою на прізвище відповідальної посадової особи щотижня публікується в місцевій газеті, діє громадська приймальня по наданню правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Завдяки тісній співпраці органів юстиції з місцевими органами державної влади та управління постійно зростає кількість громадських приймалень, виїзних консультативних пунктів. Всього сьогодні в області працює 127 громадських приймалень, 10 юридичних клінік, організація роботи яких визнана однією з найкращих в Україні. Тільки в першому кварталі 2005 року ними надано 6058 юридичних консультацій.

Слід відзначити також спільну роботу обласного управління юстиції з бібліотечними установами Луганської області. Так, спільно з обласною бібліотекою для юнацтва розроблено правову програму для учнівської молоді на тему „Уроки права – уроки життя", в рамках якої використовується гра „Юридичний футбол", що проводиться між навчальними закладами області. Позитивним є також те, що працівники обласного та територіальних управлінь юстиції області входять до складу організаційних комітетів з підготовки питань для олімпіад з правознавства та до складу журі.

На підвищення правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право спрямована діяльність і координаційно-методичних рад, що діють в області. В 2004 році Луганська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення стала одним з переможців всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

Завдяки такому різноплановому підходу до вирішення питань поширення правових знань серед населення області, на початку 2005 року можна спостерігати тенденцію до суттєвого зменшення кількості звернень, що надходять до органів та установ юстиції області. Так, в першому кварталі 2005 року в порівнянні з першим кварталом 2004 року загальна кількість письмових звернень, що надійшли до обласного та територіальних управлінь юстиції зменшилася на 46,5%.

Така ситуація зумовлена, як підвищенням контролю за якістю відповідей, що надаються заявникам, так і покращенням роботи державної виконавчої служби області, переважно з питань роботи якої надходять письмові звернення.

Підвищення рівня ефективності діяльності та належного функціонування державної виконавчої служби є одним із ключових завдань обласного управління юстиції.

Залишок виконавчих документів у 2004 році зменшився майже на 40 % в порівнянні з показниками роботи за 2003 рік.

Відділами ДВС області за 2004 рік завершено 47 997 виконавчих проваджень на загальну суму 69 608 517 грн., що становить 75% по кількості та 78% по сумах (у 2003 році показники завершених виконавчих проваджень складали 51% по кількості та 31% по сумах).

З метою підвищення показників стягнення заборгованості по заробітній платі створені комісії при райдержадміністраціях, у роботі яких активну участь беруть начальники відділів державної виконавчої служби.

На сьогодні всі відділи державної виконавчої служби області підключені до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, забезпеченні необхідною організаційною технікою. Позитивним є то, що щотижнево у робочій базі реєстру активно працюють виконавці і це дозволяє оперативно приймати рішення.

З метою посилення внутрішнього фінансового контролю в діяльності підпорядкованих відділів ДВС, поліпшення координації діяльності з іншими контролюючими та правоохоронними органами області в Луганському обласному управління юстиції (в єдиному по Україні) в грудні 2002 року створений та працює контрольно-ревізійний відділ, який свою діяльність здійснює відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.02 №685 "Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю".

За минулий рік ним проведено 48 перевірок відділів ДВС з питань стану реєстраційного рахунку з обліку депозитних сум та 26 перевірок районних (міських) управлінь юстиції з питань цільового використання коштів виконавчого провадження, стану бухгалтерського обліку й звітності.

В результаті таких перевірок значно покращився стан ведення депозитних книг, своєчасність перерахування грошових коштів на користь державного бюджету (виконавчий збір, штрафи, держмито, кошти від реалізації конфіскованого майна), скорочено терміни знаходження на депозитному рахунку коштів, стягнутих на користь стягувачів. Включення до планів перевірок підвідомчих установ питань з використання службового автотранспорту відділами ДВС, покращало стан обліку роботи та обслуговування службового автотранспорту.

Аналізуючи результати перевірок обласних управлінь юстиції, Управління виявляє проблемні питання, які потребують додаткового реагування. Тому необхідні роз’яснення та керівні доручення направляються структурним підрозділам органів юстиції у вигляді рекомендаційних та методичних листів, алгоритмів перевірок з основних напрямків службової діяльності для вивчення та використання в роботі, що повинно сприяти створенню єдиної системи роботи.

Начальник Управління взаємодії
з територіальними органами
юстиції та контролю за діяльністю
підрозділів, органів, установ,
та підприємств системи юстиції.
Калінніков В.В.