(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Крок до досконалості

Для того, щоб реформи законодавства були дійсно ефективними, вимагається підвищення знань та навичок працівників органів системи юстиції, професійних юристів, державних виконавців, підприємців щодо розуміння законодавчих положень та їх застосування на практиці.

Відповідно до Стратегії реформування системи державної служби в Україні, Комплексної програми підготовки державних службовців, Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року та з метою удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників органів юстиції, при Міністерстві юстиції України існує Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції.

Щороку у Центрі постійно проходить безперервне системне підвищення фахової кваліфікації від 1000 до 2000 тисяч працівників органів юстиції.

Так, з січня по травень місяць поточного року у Центрі пройшли навчання 818 осіб. З них тільки 327 працівників державної виконавчої служби територіальних та регіональних управлінь юстиції.

Такі державні службовці, як начальники районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції проходять навчання п’ять разів на рік.

Окремої уваги потребують органи нотаріату, які останніми роками були значно реформовані, отримав розвиток приватний нотаріат. Тому семінари з працівниками органів нотаріату набувають найбільшої актуалізації. Отже, позаплановим додатковим заходом у Центрі є запровадження навчання приватних нотаріусів. У травні місяці пройшов п’ятиденний семінар, у якому взяли участь приватні нотаріуси майже з усіх областей України.

Навчання працівників органів нотаріату – нотаріусів державних нотаріальних контор, завідувачів державних нотаріальних архівів та консультантів державних нотаріальних контор проходить у Центрі за програмою тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів.

Великий обсяг роботи та інтенсивність праці юридичних служб вимагають належного ставлення керівників міністерств до організаційної структури, умов праці, підвищення кваліфікації своїх працівників. Оскільки робота юридичних служб пов’язана із виконанням різноманітних функцій та повноважень відповідного органу виконавчої влади і потребує всебічної обізнаності та оперативності, у Центрі впродовж першого півріччя проведено семінар з керівниками та спеціалістами юридичних служб міністерств, інших органів виконавчої влади з метою підвищення рівня правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та поліпшення якості підготовки проектів нормативно-правових актів. На семінарі обговорювалися питання по вивченню нового законодавства, правил нормо проектувальної техніки, питання щодо активізації та вдосконалення правової роботи міністерств та органів виконавчої влади, а також новації чинного законодавства.

На друге півріччя заплановано другий потік семінару з працівниками юридичних служб. Семінари проводяться за професійною програмою підвищення кваліфікації.

Оскільки по мірі просування України до громадського суспільства зростає роль органів реєстрації актів цивільного стану, актуальнішим питанням стає навчання керівників та спеціалістів відділів реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції. Від рівня цивільно-правового регулювання суспільних відносин, які охоплюються цивільним законодавством, залежатиме якісний рівень цивілізованості громадського суспільства в Україні. Семінари з зазначеною категорією державних службовців проходять п’ять разів на рік.

Значну увагу Центр приділяє роботі з правової освіти населення. Нові завдання з координації роботи щодо організації правової освіти в Україні перед тематикою семінарів з працівниками обласних управлінь юстиції, які займаються питаннями правової роботи та правової освіти ставить Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року. Отже, семінари з спеціалістами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції з питань правової роботи та з питань правової освіти проводяться один раз у півріччя.

З метою удосконалення навчального процесу у Центрі запроваджуються індивідуальні заняття із слухачами. До організації навчання державних службовців залучаються посадові особи місцевого самоврядування та провідні науковці.

Слухачі виконують самостійні роботи за тематикою, близькою їх посадовим обов’язкам на робочому місці.

До кожного семінару розробляються допоміжні матеріали у вигляді методичних рекомендацій для слухачів з метою використання в період проходження навчання.

З метою виконання державного замовлення на перепідготовку, Центр у 2005 році запроваджує курс перепідготовки кадрів. Розроблюється зміст, методи та форми перепідготовки, яка здійснюється на основі базової чи повної вищої освіти.

Заступник директора Центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників юстиції
Князєва О.В.