(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 13.12.2016 № 3641/5 «Про внесення змін до Переліку обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.12.2016 м. Київ № 3641/5

Про внесення змін до Переліку
обов’язкових питань, за якими
проводиться навчання осіб, які мають
намір здійснювати діяльність арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства та згідно з пунктами  3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 02 липня 2014 року № 228, 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Міністерства юстиції України від 18 січня   2013 року № 128/5 «Про затвердження Переліку обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)», що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника               Міністра Янчука А. В.

 

Міністр                                                                                       Павло ПЕТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
від 13 грудня 2016 року  №  3641/5

 

Зміни до Переліку обов’язкових питань,
за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Розділ VІI. Виконавче провадження викласти в новій редакції:

«VII. Виконавче провадження

1. Виконавче провадження. Засади виконавчого провадження.

2. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень. Система органів примусового виконання рішень.

3. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій. Сторони виконавчого провадження. Представництво сторін у виконавчому провадженні.

4. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи.

5. Вимоги до виконавчого документа.

6. Заходи примусового виконання рішень.

7. Загальні строки у виконавчому провадженні. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до виконання, поновлення пропущеного строку. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій.

8. Обов'язки і права державного та приватного виконавців, обов'язковість вимог виконавців.

9. Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження.

10. Приватний виконавець. Державне регулювання діяльності приватного виконавця. Єдиний реєстр приватних виконавців України.

11. Виконавчі округи і територіальні межі діяльності приватного виконавця. Особливості здійснення діяльності приватного виконавця.  Зупинення, поновлення та припинення діяльності приватного виконавця. Помічник приватного виконавця.

12. Автоматизована система виконавчого провадження. Єдиний реєстр боржників.

13. Загальні умови здійснення виконавчого провадження.

14. Початок примусового виконання рішення.

15. Виконавчий збір. Винагорода приватного виконавця та авансування витрат виконавчого провадження.

16. Надсилання документів виконавчого провадження.

17. Час проведення виконавчих дій.

18. Особливості виконання кількох рішень у разі надходження на виконання кількох виконавчих документів щодо одного боржника.

19. Відкладення проведення виконавчих дій.

20. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення.

21. Зупинення вчинення виконавчих дій. Строки зупинення вчинення виконавчих дій.

22. Повернення виконавчого документа стягувачу. Повернення виконавчого документа до суду, який його видав.

23. Закінчення виконавчого провадження.

24. Відновлення виконавчого провадження.

25. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.

26. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів.

27. Порядок виплати стягнутих грошових сум.

28. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті.

29. Звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна фізичної особи

30. Звернення стягнення на заставлене майно.

31. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, фізичної особи – підприємця.

32. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб.

33. Майно, на яке не може бути звернено стягнення.

34. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника.

35. Зберігання майна, на яке накладено арешт. Зняття арешту з майна.

36. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.

37. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

38. Кошти, на які не може бути звернено стягнення.

39. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби. Контроль за діяльністю приватного виконавця.

40. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби.

41. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження». Відповідальність приватного виконавця.»

2. Розділ IX. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень викласти в новій редакції:

«ІХ. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації.

2. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3. Система органів та суб'єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

4. Державний реєстратор.

5. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, його структура. Відкриття та закриття розділів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

6. Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

7. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

8. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

9. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

10. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

11. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

12. Відмова в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

13. Зупинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

14. Внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змін до них та їх скасування.

15. Підстави для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

16. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів.

17. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

18. Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

19. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

20. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.»

 

Директор
Департаменту з питань
судової роботи та банкрутства                                                                        Ю.О. Моісеєв