(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Передача засуджених осіб

Підстави для передачі засуджених: міжнародний договір або за принципом взаємності

  • Конвенція про передачу засуджених осіб 1983 року та Додатковий протокол до неї 1997 року
  • 13 двосторонніх договорів, які діють у відносинах з Грузією, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном, Вірменією, Китаєм, Таджикистаном, Іраном, КНДР, Туркменістаном, Лівією, Білорусією, Бразилією,
  • деякі двосторонні договори України про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, які містять положення про передачу засуджених (наприклад з Польщею)

Конвенції ООН, РЄ, які містять положення про передачу:

  • Конвенція ООН проти корупції 2003
  • Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року

 Підставою для розгляду питання про передачу засудженої особи для відбування покарання є запит уповноваженого (центрального) органу іноземної держави, звернення засудженого, його законного представника або близьких родичів чи членів сім'ї, а також інші обставини, передбачені законом України або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Умови для передачі засуджених осіб визначені, зокрема статтею 3 Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 та статтею 606 КПК України.

Відповідно до статті 3 Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року та статті 606 Кримінального процесуального кодексу України засуджену особу може бути передано за таких умов:

якщо ця особа є громадянином держави виконання вироку;

якщо вирок набрав законної сили;

якщо на час отримання запиту про передачу засуджений має відбувати покарання упродовж якнайменш шести місяців, або йому ухвалено вирок до ув’язнення на невизначений строк;

якщо на передачу згоден засуджений;

якщо кримінальне правопорушення, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, є злочином згідно із законодавством держави виконання вироку, або було б злочином у разі вчинення на її території, і за його вчинення може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі;

якщо відшкодовано майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, а в разі наявності – також процесуальні витрати;

якщо держава ухвалення вироку і держава виконання вироку згодні на передачу засудженого.

Механізм щодо передачі засуджених передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України (розділ ІХ, глава 46, статті 605-614).

В разі прийняття рішення щодо прийняття громадянина України, засудженого судом іноземної держави, для подальшого відбування покарання на території України Міністерство юстиції України звертається до суду з клопотанням про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України.

Після отримання копії ухвали суду Міністерство юстиції згідно з частиною п’ятою статті 609 Кримінального процесуального кодексу України направляє державі, судом якої ухвалено вирок, інформацію про прийняте Мін’юстом України рішення.

Після отримання від уповноваженого (центрального) органу іноземної держави інформації про згоду на передачу засудженого в Україну для подальшого відбування покарання Міністерство юстиції України надсилає компетентному органу доручення про узгодження місця, часу і порядку передачі та організацію передачі цієї особи в установу системи виконання покарань в Україні.

Передача психічно хворих осіб, для подальшого примусового лікування

Підстави:

  • Конвенція СНД про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування 1997 року,
  • Конвенція РЄ про передачу засуджених осіб 1983 року,
  •  деякі двосторонні договори України про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, які містять положення про передачу психічно хворих осіб та виконання забезпечувальних заходів щодо них (наприклад з Польщею)

Механізм щодо передачі психічно хворих осіб передбачений у КПК (статтею 514, ч.4 та  статтями 605-614).

Процедура передачі осіб, до яких судом застосовано примусові заходи медичного характеру є аналогічною процедурі передачі засуджених осіб. Однак, Міністерством юстиції України додатково запитується дозвіл на переведення вказаних осіб до психічного закладу за кордон і навпаки у Міністерства охорони здоров’я України та відповідного лікувального закладу.