(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ Міністерства юстиції від 24.04.2017 року № 1383/5 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2017 м. Київ № 1383/5

Про затвердження Критеріїв, за
якими оцінюється ступінь
ризику від провадження

діяльності апарату Міністерства юстиції України,
його територіальних органів,
підприємств, установ,
організацій, що належать до
сфери управління Міністерства юстиції України,

здійснюється відбір об’єктів для проведення
планових внутрішніх аудитів та визначається
періодичність проведення таких аудитів

Відповідно до пункту 6 Розділу ІІІ Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів (далі – Критерії), що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 18.07.2014 № 1162/5 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів».

3. Департаменту внутрішнього аудиту (Колодій І.О.), підрозділам внутрішнього аудиту (спеціалістам з внутрішнього аудиту) територіальних органів юстиції, установам, організаціям, що належать до сфери управління Мін’юсту забезпечувати здійснення відбору об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів з неухильним дотриманням Критеріїв.

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства відповідно до своїх функціональних повноважень надавати інформацію Департаменту внутрішнього аудиту, яка необхідна під час відбору об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр                                                                              Павло ПЕТРЕНКО

Матриця визначення ступеня ризику від провадження діяльності об’єктами внутрішнього аудиту при їх відборі для проведення планових внутрішніх аудитів (крім Координаційного центру з надання правової допомоги)

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності центрального апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів юстиції, установ, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності науково-дослідних установ судових експертиз, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Розподіл ризиків для центрального апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів юстиції, науково-дослідних установ судових експертиз, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, установ утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби, що належать до сфери його управління, в матриці визначення ступеня ризику від провадження діяльності об’єктами внутрішнього аудиту при їх відборі для проведення планових внутрішніх аудитів

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності підприємствами та організаціями ( в т.ч. утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби), що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Розподіл ризиків для підприємств та організацій (в т.ч. утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби), що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, в матриці визначення ступеня ризику від провадження діяльності об'єктами внутрішнього аудиту при їх відборі для проведення планових внутрішніх аудитів

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності центрального апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів юстиції, науково-дослідних установ судових експертиз, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції Україн, а також установ, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України України

Перелік об’єктів внутрішнього аудиту, сумарна кількість критеріїв оцінки яких має значення ступеню ризику в межах 4-9 балів

Оцінка ступеня ризику від провадження діяльності підприємствами та організаціями (в т. ч. утвореними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби), що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Перелік об’єктів внутрішнього аудиту, сумарна кількість критеріїв оцінки яких має значення ступеню ризику в межах 4-9 балів

Перелік об’єктів внутрішнього аудиту, які мають найбільшу сумарну кількість балів по критеріям оцінки

План проведення внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України