(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Реформування органів державної виконавчої служби

При описі концепцій розвитку державної виконавчої служби* окремої уваги було приділено, зокрема, можливості створення окремого урядового органу державного управління у системі Міністерства юстиції України для здійснення єдиної державної політики у сфері виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб) із чіткою вертикальною підпорядкованістю.

З прийняттям Указу Президента України від 20.04.2005 № 701/2005 "Питання Міністерства юстиції України", постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2005 № 320 "Про утворення урядового органу державного управління у складі Міністерства юстиції" та Закону України від 23.06.2005 № 2716 „Про внесення змін до законів України „Про державну виконавчу службу" та „Про виконавче провадження" розпочався процес реформування органів державної виконавчої служби.

Прийняття вищевказаних нормативно-правових актів дало поштовх створенню окремого урядового органу державного управління в складі Міністерства юстиції України для здійснення реалізації єдиної державної політики у сфері виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) із чіткою вертикаллю підпорядкованості.

Основною метою даного процесу є підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби, стану примусового виконання рішень, а також виключення можливості подвійного підпорядкування регіональних та територіальних органів державної виконавчої служби: одночасно Департаменту державної виконавчої служби та відповідним регіональним та територіальним управлінням юстиції.

Зокрема, вищевказаним Законом встановлено, що Департамент державної виконавчої служби є урядовим органом державного управління у складі Міністерства юстиції України, на яке покладається реалізація єдиної державної політики у сфері примусового виконання рішень.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну виконавчу службу" та пункту 3 Положення про Департамент державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2005 № 711, до складу Департаменту входить державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, державна виконавча служба у районах, містах (містах обласного значення), районах у містах.

Департамент державної виконавчої служби, державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, державна виконавча служба у районах, містах (містах обласного значення), районах у містах є юридичні особи, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в органах Державного казначейства України, а також реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України для зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.

Законом України "Про державну виконавчу службу" визначено, що Департамент державної виконавчої служби як урядовий орган державного управління, здійснює керівництво органами державної виконавчої служби та контроль за їх діяльністю, добір кадрів, методичне керівництво діяльністю державних виконавців, підвищення їх професійного рівня, фінансове і матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби, розглядає скарги на дії державних виконавців, організовує виконання рішень відповідно до закону, надає роз’яснення та рекомендації щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому законом.

Крім цього, відповідно до вказаного Закону безпосередньо на директора Департаменту державної виконавчої служби покладається обов’язок щодо призначення та звільнення з посад керівних та інших працівників Департаменту державної виконавчої служби, начальників державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, начальників відділів примусового виконання рішень цих органів ДВС, їх заступників, начальників державної виконавчої служби у районах, містах (містах обласного значення), районах у містах.

Таким чином, окрім завдання щодо забезпечення примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) та керівництва органами державної виконавчої служби і здійснення контролю за їх діяльністю, на Департамент державної виконавчої служби покладаються функції фінансового і матеріально-технічного забезпечення органів державної виконавчої служби, кадрової політики та інші завдання, властиві урядовому органу державного управління.

На новостворений урядовий орган в першу чергу покладені функції організації діяльності системи підвідомчих органів по забезпеченню виконання судових рішень.

Крім того, Департамент державної виконавчої служби відповідно до покладених на нього завдань розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань організації виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби, а також проводить їх правову експертизу; узагальнює практику застосування законодавства з питань організації виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Міністра юстиції; організовує ведення статистичної звітності органів державної виконавчої служби та узагальнення практики державних виконавців щодо виконання окремих рішень; організовує ведення діловодства та архіву, контролює стан діловодства в органах державної виконавчої служби; забезпечує представництво інтересів органів державної виконавчої служби у судах тощо.

Директор Департаменту має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції, погодженим з директором Департаменту.

При цьому, законодавцем саме на директора Департаменту державної виконавчої служби покладено обов ’ язок щодо затвердження структури, складу та функціональних обов’язків Департаменту державної виконавчої служби, державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, державної виконавчої служби у районах, містах (міст обласного значення), районах у містах. При цьому таке затвердження здійснюється за погодженням із Міністром юстиції України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора, керівників органів державної виконавчої служби та структурних підрозділів Департаменту, а в разі потреби й інших осіб.

Заступником директора Департаменту державної виконавчої служби, начальником відділу примусового виконання рішень, заступником начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби, головним державним виконавцем, старшим державним виконавцем, державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби, начальником відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, його заступником, головним державним виконавцем, старшим державним виконавцем, державним виконавцем відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, начальником державної виконавчої служби у районі, місті (місті обласного значення), районі у місті призначається громадянин, який проживає постійно на території України не менше п’яти років, з вищою юридичною освітою та із стажем юридичної роботи не менш як три роки.

Також вищезгаданими нормативно-правовими актами регламентовано питання порядку призначення і звільнення керівних та інших працівників органів державної виконавчої служби.

Зокрема, заступники начальників державної виконавчої служби у районах, містах (міст обласного значення), районах у містах, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці та працівники цих служб призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя за поданням начальників державної виконавчої служби у районах, містах (міст обласного значення), районах у містах.

Головні державні виконавці, старші державні виконавці та державні виконавці відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя та працівники цих служб призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя.

Заступники начальників державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, начальники відділів примусового виконання рішень державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, їх заступники, начальники державної виконавчої служби у районах, містах (міст обласного значення), районах у містах призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту державної виконавчої служби України за поданням начальників державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя.

Контроль за діяльністю державних виконавців, згідно положень Закону України "Про державну виконавчу службу", здійснюють Департамент державної виконавчої служби України та державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя.

Департамент державної виконавчої служби утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мін’юсту, а штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його директор за погодженням з Міністром юстиції та Міністерством фінансів України.

Таким чином, всебічне реформування діяльності органів державної виконавчої служби сприятиме підвищенню ефективності діяльності єдиного в Україні органу примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) – Державної виконавчої служби, зміцненню її організаційно-правової структури і, як наслідок, забезпеченню гарантій захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян та юридичних осіб у процесі виконавчого провадження.

Заступник
Міністра юстиції України
М.М. Шупеня

Перший заступник директора
Департаменту державної
виконавчої служби
Б.Я. Бачук

Головний спеціаліст
Департаменту державної
виконавчої служби
О.П. Ботезат

* М. Шупеня, О.Кузь, Б. Бачук. Шляхи удосконалення діяльності державної виконавчої служби // Право України. – 2005 - №5. – с. 36