(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Здійснення систематизації актів законодавства в територіальних органах юстиції та шляхи щодо її подальшого вдосконалення

Міністерство юстиції України згідно з Положенням, затвердженим Указом Президента України від 30.12.1997 р. № 1396/97, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної правової політики. Систематизація законодавства, ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів є одним із головних напрямків діяльності Міністерства.

Також Мін"юст координує та спрямовує діяльність територіальних управлінь юстиції з питань систематизації законодавства, надає їм практичну та методичну допомогу.

Робота із систематизації законодавства територіальними органами юстиції ведеться відповідно до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 № 31/5. Систематизація актів законодавства в органах та установах юстиції України здійснюється з метою встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства. До того ж, облік актів законодавства надає допомогу працівникам органів та установ юстиції здійснювати їх пошук.

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні і міжрайонні управління юстиції здійснюють облік офіційних друкованих видань: "Офіційний вісник України", "Офіційний вісник України. Із змінами", "Відомості Верховної Ради України", підтримують у контрольному стані та зберігають акти, що опубліковані в них: Конституцію України, кодекси України, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України; акти Міністерства юстиції України, нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані у Міністерстві юстиції; міжнародні договори. Зазначені органи ведуть у контрольному стані "Систематичне зібрання чинного законодавства України" та "Кодекси України", систематичну картотеку законодавства України відповідно до Класифікатора галузей законодавства.

Територіальні органи та установи юстиції юстиції обліковують акти законодавства України за видами з офіційних друкованих видань у журналах обліку; здійснюють облік та зберігання газет "Урядовий кур"єр", "Голос України", відстежують інформацію щодо офіційного оприлюднення актів законодавства України в цих виданнях; здійснюють облік та зберігання Конституції СРСР, Конституції УРСР, актів законодавства СРСР та Української РСР, ведуть систематичну картотеку актів законодавства СРСР та УРСР. Крім того, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Ким здійснює облік, підтримання у контрольному стані, зберігання актів законодавства Автономної Республіки Крим.

Міністерство юстиції України здійснює систематизацію законодавства шляхом видання офіційних друкованих видань:

- "Систематичного зібрання чинного законодавства України", в якому публікуються акти законодавства за галузевим принципом;

- інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України. Із змінами", де публікуються поточні акти законодавства;

- "Кодексів України", що сприяє доведенню правової інфор-мації до громадян, підприємств, установ та організацій.

Нормативно-правові акти, опубліковані в цих виданнях, підтримуються територіальними органами юстиції у контрольному стані.

З метою зручності пошуку актів законодавства в обласних управліннях юстиції встановлено 785 комп"ютерів, у роботі використовуються 233 правові електронні бази. Ділянки по систематизації законодавства забезпечено комп"ютерами, вони мають доступ до інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів через мережу Інтернет. Також усі обласні управління юстиції мають мережеві версії інформаційно-пошукової бази "Закон" Інформаційно-аналітичного центру "ЛІГА", які щотижня оновлюються.

Слід зазначити, що обласні управління виконують функцію координації діяльності районних, районних у містах (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції з питань систематизації законодавства, проводять також організаційно- методичні заходи, організовують та спрямовують їх роботу в цій сфері.

Питання із систематизації законодавства обговорюються на колегіях, нарадах, семінарах. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції проводиться робота щодо підвищення професійного рівня працівників з питань систематизації законодавства районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, державних нотаріальних контор, відділів реєстрації актів цивільного стану. Територіальні управління юстиції контролюють роботу підвідомчих органів з питань систематизації законодавства шляхом проведення тематичних та комплексних перевірок. У першому півріччі 2005 року обласними управліннями юстиції здійснено 481 відповідну перевірку ( у 2004 році - 905) під час яких надавалась необхідна методична та практична допомога.

Проте органам юстиції необхідно вдосконалювати цю роботу. Одне із важливих завдань – повне забезпечення органів та установ юстиції нормативно-правовою базою.

Потребує покращення робота територіальних управлінь юстиції по забезпеченню районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, державних нотаріальних контор, відділів реєстрації актів цивільного стану громадян електронними правовими базами з метою зручності пошуку актів законодавства та використання правової інформації у своїй роботі.

На часі вирішення питання щодо підключення районних, районних в містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Управління
систематизації законодавства
та правової інформації

14.10.2005 року