(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Реєстрація адвокатських об’єднань

В Україні згідно з Законом "Про адвокатуру" (1992) адвокатура є добровільним професійним громадським об’єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Особа, що отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, має право займатись індивідуально або об’єднатись з іншими адвокатами в колегії, фірми, контори та інші адвокатські об’єднання, які діють відповідно до згаданого Закону та своїх статутів.

Діяльність адвокатських об’єднань грунтується на засадах добровільності, самоврядуванні, колегіальності та гласності.

Особливістю адвокатських об’єднань є те, що вони створюються адвокатами не з метою реалізації власних прав, свобод та інтересів чи одержання прибутку, а для виконання обов’язків, покладених на них державою.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про адвокатуру" реєстрація адвокатських об’єднань провадиться у Міністерстві юстиції України.

Реєстрація адвокатських об’єднань здійснюється відповідно до Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04. 1993 № 302.

Для реєстрації адвокатського об’єднання до Мін’юсту подаються:

- заява, підписана уповноваженим представником об’єднання;

- статут адвокатського об’єднання;

- установчий договір чи протокол зборів адвокатів про створення адвокатського об’єднання;

- дані про кількісний склад адвокатського об’єднання, наявність у його членів свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю;

- документ, який свідчить про місцезнаходження адвокатського об’єднання;

- документ про внесення плати за реєстрацію.

Заява про реєстрацію адвокатського об’єднання розглядається у місячний термін від дня надходження всіх необхідних документів.

За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті такі рішення про: реєстрацію адвокатського об’єднання; відмову в реєстрації адвокатського об’єднання; залишення заяви без розгляду.

У разі реєстрації адвокатського об’єднання йому видається свідоцтво про реєстрацію. Зареєстрованому адвокатському об’єднанню присвоюється відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об’єднань.

Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації адвокатського об’єднання, суперечать законодавству України, приймається рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові. Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об’єднання може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.

Заява про реєстрацію адвокатського об’єднання залишається без розгляду, якщо вона подана без зазначених документів, про що Мін’юст повідомляє заявника протягом часу встановленого для розгляду заяв. У разі усунення причин, на підставі яких було внесено рішення про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в порядку і термін, встановлені згаданим Положенням.

Відповідно до пункту 2 вказаної постанови КМ України за реєстрацію адвокатських об’єднань справляється плата в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За видачу адвокатському об’єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію справляється плата в розмірі 50 відсотків цієї суми. Вся сума плати зараховується до державного бюджету України.

Для реєстрації змін та доповнень до статутів адвокатських об’єднань до Мін’юсту подається відповідна заява, до якої додаються оригінали свідоцтва про реєстрацію адвокатського об’єднання та Статуту, зміни та доповнення у двох примірниках, протокол загальних зборів засновників щодо прийняття рішення про внесення змін. У разі зміни юридичної адреси, додатково подається документ, який свідчить про місцезнаходження адвокатського об’єднання.

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об’єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов’язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їхньої діяльності, регулюються статутом відповідного об’єднання.

Станом на 25 вересня в Україні зареєстровано 512 адвокатських об’єднань. З них 29 зареєстровано протягом 9 місяців 2006 року. Торік свідоцтва про реєстрацію отримали 44 адвокатських об’єднання. 33 адвокатське об’єднання виключено з Реєстру адвокатських об’єднань, у зв’язку з їх ліквідацією.

Закон визначає відносини адвокатури з державними структурами, гарантуючи при цьому її самостійність та незалежність. Зокрема, Міністерство юстиції забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги, узагальнює статистичну звітність адвокатських об’єднань, сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів.

Статутами адвокатських об’єднань передбачається подання Мін’юсту щорічної статистичної звітності про роботу об’єднання. Нажаль, не всі адвокатські об’єднання подають зазначену звітність або порушують строки її надання, тим самим порушують вимоги статуту та чинного законодавства.

Статтею 4 згаданого Закону передбачено, що адвокатські об’єднання після реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, повідомляють місцеві органи влади про свою реєстрацію.

Слід зазначити, що з 1 липня 2004 року вступив в силу Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", який регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців.

Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб – підприємців.

Адвокатські об’єднання, так як і інші об’єднання громадян набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.

Виходячи з положень згаданого Закону адвокатські об’єднання після їх реєстрації в Мін’юсті, звертаються до державного реєстратора для включення їх до Єдиного державного реєстру, при цьому подається заповнена реєстраційна картка.

На сьогоднішній день, Міністерством юстиції разом з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва розроблюється Регламент передачі Мін’юстом державному реєстратору даних про юридичних осіб, яким планується зняти проблему подвійної реєстрації адвокатських об’єднань.

Начальник відділу реєстрації адвокатських
об’єднань та видачі свідоцтв про право на
заняття нотаріальною діяльністю
Департаменту нотаріату та реєстрації
адвокатських об’єднань О.М.Захандревич