(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Проблемні питання закупівлі юридичних послуг, які виникли у зв’язку із внесенням змін до закону ’’Про закупівлю товарів робіт та послуг за державний кошти’’ № 1490-III від 22 лютого 2000 р.

З 17 березня 2006 року в Україні діють фактично нові правила для здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Це пов’язано із набранням чинності Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України" від 15 грудня 2005 року № 3205-IV.

Зазначені зміни викликали багато дорікань як зі сторони замовників, які здійснюють процедури закупівель відповідно до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (далі – Закон про закупівлю), так і зі сторони учасників таких процедур закупівель.

У зв’язку з цими змінами зросла кількість проблемних питань щодо закупівель і у Міністерства юстиції України. Здебільшого вони пов’язані з тим, що Законом про закупівлю не визначено особливості закупівлі специфічних послуг, до яких, зокрема, відносяться юридичні послуги для здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах.

Специфіка цих послуг полягає в обмеженні процесуальних строків, передбачених закордонними юрисдикційними органами для залучення юридичних радників – представників держави Україна, та для здійснення необхідних дій щодо представництва інтересів держави Україна в цих органах під час судових (арбітражних) проваджень.

Важливість закупівлі зазначених юридичних послуг зумовлена тим, що держава Україна, як суб’єкт міжнародного права та зовнішньоекономічної діяльності, виступаючи стороною процесу під час розгляду справ закордонними юрисдикційними органами (судовими та арбітражними органами іноземних держав, міжнародними інституційними арбітражами та арбітражами ad-hoc) потребує якісного юридичного супроводження. Сума позовних вимог у таких спорах іноді сягає сотень мільйонів доларів або євро. Не менш важливим є також відстоювання перед світовою спільнотою міжнародного іміджу України та її репутації надійного партнера. Крім того, не рідко рішення у таких справах мають прецедентний характер. Зважаючи на це, питання щодо здійснення належного захисту державних інтересів в цих органах набуває важливого державного значення. Ефективний захист державних інтересів в таких процесах можливий лише за умови кваліфікованого юридичного представництва України під час розгляду справ в цих органах.

Відповідно до Указу Президента України „Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах" від 25 червня 2002 року № 581, функції щодо забезпечення представництва інтересів держави України в закордонних юрисдикційних органах, а також щодо фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням такого представництва, покладено на Міністерство юстиції України.

З метою реалізації зазначених функцій Міністерство юстиції України залучає юридичних радників для захисту прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах. При цьому, в міжнародних арбітражних інституціях представництво інтересів держави може здійснюватись як національними юридичними компаніями, які мають необхідні знання та володіють відповідною іноземною мовою, так і іноземними юридичними компаніями, до яких висуваються такі ж вимоги. Проте, в арбітражних і судових установах іноземних держав здійснювати представництво інтересів сторін можуть лише юридичні компанії, які мають свідоцтва (ліцензії) про право надавати юридичні послуги в судових органах відповідних держав. Зазвичай такі свідоцтва мають лише юридичні компанії, акредитовані національними судами іноземних держав.

Практика залучення Міністерством юстиції України юридичних радників для захисту інтересів України в закордонних юрисдикційних органах засвідчила необхідність здійснення закупівлі таких послуг в надзвичайно короткий термін (протягом 1 місяця, а в деяких випадках – протягом кількох днів). Здійснення закупівлі зазначених послуг в найкоротший термін обумовлено, як вже зазначалось, обмеженими процесуальними строками, протягом яких держава Україна повинна забезпечити участь уповноважених осіб.

Застосування загальних правил закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти під час закупівлі послуг юридичних радників унеможливлює вчасне забезпечення представництва інтересів України в закордонних юрисдикційних органах.

Міністерство юстиції України в минулі роки вже стикалося з проблемою відсутності законодавчих норм, які б визначали особливий порядок закупівлі таких специфічних послуг, як юридичні послуги для здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах.

Зазвичай дуже складно, а іноді взагалі неможливо, передбачити де, коли та з приводу чого в іноземних чи міжнародних судах буде порушене провадження за участю держави Україна. Разом з тим, здійснення належного представництва інтересів України в таких справах є важливою ланкою у створенні її позитивного іміджу на міжнародній арені. З огляду на це, прогалини в законодавстві України про закупівлю послуг юридичних радників було врегульовано шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України „Про закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із здійсненням захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах" від 14 вересня 2005 року № 903 (далі – постанова № 903).

Враховуючи специфіку юридичних послуг для здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах, єдино прийнятними для закупівлі Міністерством юстиції України таких юридичних послуг є процедури торгів з обмеженою участю та закупівлі у одного виконавця.

Обрання процедури торгів з обмеженою участю пов’язано з тим, що не всі юридичні фірми (як українські, так й іноземні) мають належну кваліфікацію та досвід, а в деяких випадках і ліцензію (дозвіл), для здійснення представництва держави Україна в закордонних юрисдикційних органах. При цьому, інформація та рекомендації щодо залучення іноземних юридичних радників надаються Міністерством закордонних справ України.

Оскільки судові та арбітражні справи, що розглядаються закордонними юрисдикційними органами, є довготривалими та можуть розглядатися впродовж кількох років, для представництва інтересів держави Україна в таких органах у наступних роках логічно і доцільно залучати юридичних радників, які вже працюють у цих справах. У таких випадках єдино прийнятною для застосування Міністерством юстиції України є процедура закупівлі у одного учасника. Зміна юридичних радників (представників держави) під час провадження у справі може негативно вплинути на ставлення суддів (арбітрів) до держави Україна, а також призвести до втрати напрацьованих механізмів захисту інтересів України.

У постанові № 903 було враховано специфіку юридичних послуг щодо представництва інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах та визначено вищевказані особливості закупівель таких послуг. Проте, Законом України „Про внесення зміни до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України" від 15 грудня 2005 року (далі – Закон про внесення змін до Закону про закупівлю) частину другу статті 2 Закону про закупівлю викладено у новій редакції, відповідно до якої умови здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно Законом про закупівлю. У зв’язку з цим, постанова № 903, яка передбачала спрощені процедури закупівлі юридичних послуг, фактично втратила чинність. Це негативно вплинуло на процеси залучення Міністерством юстиції України юридичних радників, зокрема, через необхідність застосування процедур закупівель послуг та їх погодження на загальних умовах, відповідно до яких тривалість часу для проведення зазначених процедур значно перевищує строки, протягом яких держава Україна повинна забезпечити участь уповноважених осіб у судових (арбітражних) процесах.

Крім того, Законом про внесення змін до Закону про закупівлю змінено порядок погодження таких процедур закупівель, як торги з обмеженою участю та закупівля у одного учасника (що переважно застосовуються Міністерством юстиції України для закупівлі послуг юридичних радників у справах за участю України): змінено спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг; запроваджено Спеціальну контрольну комісію з питань державних закупівель при Рахунковій палаті України, зокрема, як додаткову ланку під час здійснення погодження уповноваженим органом процедури закупівлі, крім того дозволено звертатись для погодження процедур закупівель в альтернативному порядку до Тендерної палати України.

Таким чином, у зв’язку із внесенням зазначених змін, тривалість погодження процедур закупівель Міністерством юстиції України послуг юридичних радників збільшилась у часі до двох місяців, що у цілому збільшує час погодження процедури закупівлі щонайменше до чотирьох місяців.

Такий тривалий строк залучення юридичних радників у справі призводить до відсутності належного представництва інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах та неможливості здійснення процесуальних дій протягом проведення процедури закупівлі.

Відсутність представників держави Україна в закордонних юрисдикційних органах призводить до негативних соціально-політичних та економічних наслідків для України, а саме: розгляду справи закордонними юрисдикційними органами без участі у процесі сторони спору – держави Україна, та, як наслідок, винесення та виконання судових рішень, які можуть призвести до арешту майна України за кордоном (повітряних та морських суден, зокрема), блокування дипломатичних рахунків; необхідність сплати Україною значних сум позовних вимог (що іноді становлять сотні мільйонів доларів США) на користь іноземних позивачів; погіршення міжнародного іміджу України тощо.

Як показала практика, органи, які здійснюють погодження процедур закупівель, не враховують специфіку послуг, що закуповуються, та часто керуються формальним підходом під час виконання покладених на них функцій. Разом з тим, вони не здатні передбачити й оцінити можливі негативні для держави наслідки, настання яких може спричинити невчасна закупівля відповідних послуг.

З огляду на ставлення уповноважених органів до здійснення замовниками закупівель специфічних послуг, існує необхідність якнайшвидше виправити недоліки чинного Закону про закупівлю та внести відповідні зміни, спрямовані на визначення особливого порядку закупівель таких послуг, зокрема, юридичних послуг для здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах. Законодавче закріплення особливого порядку закупівель зазначених послуг, що враховує необхідність проведення усіх закупівельних процедур у надзвичайно короткі строки, допоможе уникнути настання таких негативних для держави Україна наслідків, як винесення рішень проти неї, сплата значних сум позовних вимог на користь іноземних позивачів, блокування дипломатичних рахунків та арешт майна України за кордоном, погіршення міжнародного іміджу України тощо.

Провідний спеціаліст
Департаменту представництва
інтересів держави в судах України
та в закордонних юрисдикційних органах
Корнілова Олександра