(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Загальні тенденції реформування судоустрою та статусу суддів відповідно до європейських стандартів

Визначальним чинником стабільності суспільства і запорукою розбудови України як правової держави, інтегрованої в європейську спільноту, є успішне завершення судової реформи, здійснення якої неможливе без належного організаційного супроводу судової діяльності.

Переконуючись, що суд – врешті решт, найбільш надійний захист особи від злочинних посягань, принаймні так є і повинно бути в демократичній державі, на сьогодні саме в цій сфері існує ряд недоліків, що мають негативний вплив на здійснення правосуддя в нашій державі.

Проведення в Україні судово-правової реформи продовжує залишатися однією із найактуальніших проблем сьогодення, що охоплює багато напрямків життєдіяльності нашої держави і має на меті головне – створення належних гарантій захисту прав і законних інтересів людини і громадянина незалежним судом.

Важливим кроком судової реформи стало прийняття Верховною Радою України у 2002 році Закону "Про судоустрій України", який визначив правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також загальний порядок забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою.

Проте, практична реалізація положень цього Закону дає змогу вказати на недоліки та проблеми їх застосування у сфері судоустрою, серед яких можна зазначити про недосконалість правового регулювання в частині структури та порядку функціонування кваліфікаційних комісій суддів, зокрема щодо визначення механізму перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та більш чіткого визначення процедурних норм стосовно добору кандидатів і призначення (обрання) на посаду суддів, а також визначення механізму оскарження рішень кваліфікаційних комісій суддів про відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності, серед іншого, особою, за поданням якої вирішувалося питання.

В цьому напрямку варто відзначити схвалення Указом Президента України від 10 травня 2006 р. № 361 Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, підготовленої Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права. Метою цієї Концепції є забезпечення становлення в Україні судівництва як єдиної системи судового устрою та судочинства, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і гарантує право особи на справедливий суд.

Реалізуючи заходи, визначені Указами Президента України від 20 січня 2006 р. № 39 та від 20 березня 2006 р. № 242, а також з урахуванням положень згаданої Концепції, з метою вдосконалення системи судів загальної юрисдикції, приведення її у відповідність із Конституцією України та поліпшення якості кадрового забезпечення суддівського корпусу Міністерством юстиції разом з Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права розроблено проекти законів "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України" та "Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (нова редакція).

Положеннями законопроекту „Про внесення змін до „Закону України про судоустрій України" з метою вдосконалення системи судів загальної юрисдикції, передбачається створення вищих судів цивільної і кримінальної юрисдикцій, а також окружних кримінальних судів із розгляду справ, підсудних у першій інстанції апеляційним загальним судам, скасування Апеляційного суду України та ліквідація системи військових судів.

Проектом пропонується обмеження адміністративних повноважень голови суду, які можуть слугувати важелем впливу на призначення та професійну діяльність судді, в тому числі в питаннях формування колегій суддів та розподілу судових справ.

Проект також спрямований на реформування системи кваліфікаційних комісій суддів та їх перехід на постійно діючу основу роботи. Передбачено утворення постійно діючої Дисциплінарної комісії суддів для здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів із залученням до її складу суддів, які перебувають у відставці, працюючих суддів, а також представників від Міністерства юстиції, з числа адвокатів, які не здійснюють представництво та захист в суді, та прокурорів. У зазначеній Дисциплінарній комісії діятиме служба судових інспекторів для перевірки відомостей щодо неналежного виконання суддями їхніх обов’язків

Відповідно до положень законопроекту організаційне забезпечення діяльності вищих спеціалізованих судів здійснюється Державною судовою адміністрацією України.

Характеризуючи проект закону „Про внесення змін до Закону "Про статус суддів" варто відзначити, що в частині поліпшення якості кадрового забезпечення суддівського корпусу проектом запроваджується новий порядок добору кандидатів на посади суддів та присвоєння кваліфікаційних класів. Зокрема передбачено, що добір кандидатів на посаду судді проводиться на конкурсній основі, після складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного письмового тестування та співбесіди. Для суддів, які призначаються на посаду суддів вперше, обов`язковою умовою є навчання в Національній школі суддів України протягом двох років, а для працюючих суддів передбачена можливість регулярно підвищувати свою кваліфікацію в Національній школі суддів України і залучатись до викладання відповідних дисциплін в Національній школі суддів України

Пропонується також запровадити складання кваліфікаційного іспиту перед державною екзаменаційною комісією, яка утворюється при Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Законопроектом удосконалюється порядок складення суддями присяги та притягнення до відповідальності за її порушення.

Також удосконалено положення щодо дисциплінарної відповідальності судді, зокрема, законопроектом надається чіткий та вичерпний перелік підстав дисциплінарної відповідальності судді. З метою чіткого окреслення обов’язків судді законопроектом надається перелік його професійних та етичних обов’язків.

Вдосконалено механізм оплати праці суддів з одночасним скасуванням пільг, що не обумовлені статусом судді. Встановлено складові грошового утримання судді та чіткі критерії визначення розміру посадових окладів.

Положеннями проекту також посилено гарантії пенсійного забезпечення та довічного утримання суддів, удосконалено систему їх соціального страхування, визначено механізм забезпечення суддів житлом на умовах пільгового кредитування.

11 липня 2006 року ці законопроекти схвалено на засіданні Національної комісії та 13 липня 2006 року подано на розгляд Президенту України.

Заступник директора
Департаменту законодавства про правосуддя,
правоохоронну діяльність та
боротьбу зі злочинністю
Інна Миколаївна Фесенко

Начальник відділу з питань правосуддя
Департаменту законодавства про правосуддя,
правоохоронну діяльність та
боротьбу зі злочинністю
Тетяна Миколаївна Тоцька