(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Відповідність нормативно-правового акта основним засадам законодавства Європейського Союзу

Відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" Міністерство юстиції та територіальні управління юстиції протягом 13 років здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів, міністерств, інших органів виконавчої влади, а також нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, їх управлінь, відділів та інших підрозділів.

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу та норм міжнародного права відіграє важливу роль у прийнятті міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів. Прийняття зазначеними органами відомчих нормативно-правових актів, у свою чергу, повинно відповідати законам та іншим нормативно-правовим актам національного законодавства, які відповідають законодавству Європейського Союзу та нормам міжнародного права. Тобто органи, які приймають нормативно-правові акти, при їх розробці повинні дотримуватись відповідних директив ЄС, міжнародних стандартів.

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу - це процес зближення та поступового приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС.

Згідно із Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (далі – Програма) визначено засади адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Адаптація законодавства проводиться з метою: забезпечення відповідності законодавства України зобов’язанням, що випливають з Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року (далі - УПС), інших міжнародних договорів, що стосуються співробітництва України з ЄС; розвитку національного законодавства у напрямі його зближення із законодавством ЄС та забезпечення високого рівня підготовки в Україні проектів актів законодавства; створення правової бази для інтеграції України до ЄС.

Разом з тим згідно з Указом Президента України від 9 жовтня 2006 року № 826 "Питання укладення нового базового договору між Україною та Європейським Союзом" Кабінету Міністрів України доручено опрацювати питання та внести відповідно до статті 5 Закону України "Про міжнародні договори України" пропозиції щодо персонального складу делегації України до Європейської Комісії для переговорів щодо укладення нового базового договору між Україною та Європейським Союзом (на заміну Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами – членами) та проекту Генеральних директив делегацій України на зазначені переговори.

Процес адаптації є планомірним, включає в себе декілька послідовних етапів, на кожному з яких досягається певний ступінь відповідності законодавства України законодавству ЄС у визначених Концепцією сферах, і охоплює всі сфери законодавства.

До пріоритетних належать ті сфери законодавства, від зближення яких залежить зміцнення економічних зв’язків України та держав - членів ЄС. До таких сфер віднесено: митне право; фінансові послуги; законодавство про компанії; банківське право; бухгалтерський облік компаній; податки, включаючи непрямі; інтелектуальна власність; охорона праці; правила конкуренції; державні закупівлі; охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин; довкілля; захист прав споживачів; технічні правила і стандарти; енергетика, включаючи ядерну; транспорт.

Разом з тим здійсненню адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу повинно передувати приведення нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення у відповідність до Конституції України та чинного законодавства.

Так, перегляд нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства здійснюється суб’єктами нормотворення, Міністерством юстиції та територіальними управліннями юстиції.

Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства здійснюється шляхом проведення його правової експертизи. Складовою частиною правової експертизи нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію, є також проведення експертизи на відповідність нормативно-правового акта acquis communautaire.

Слід зазначити, що при поданні на державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерствами, іншими органами виконавчої влади подається пакет документів, у тому числі довідка про відповідність нормативно-правового акта acquis communautaire, складена за формою згідно з додатком 10 до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року № 915.

Так, Міністерством юстиції при здійсненні правової експертизи нормативно-правових актів перевіряється наявність довідки про відповідність нормативно-правового акта acquis communautaire.

На сьогодні здійснюється державна реєстрація нормативно-правових актів, у тому числі тих, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються законодавством Європейського Союзу, а саме: бухгалтерський облік, охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин, довкілля, транспорт та інші.

Так, під час проведення правової експертизи нормативно-правових актів Міністерства фінансів про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку Міністерством юстиції, зокрема зареєстровано 3 червня 2005 року за № 621/10901 наказ Міністерства фінансів від 19 травня 2005 року № 412 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 Фінансова звітність за сегментами ", який прийнято відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Під час проведення державної реєстрації Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Державіаслужби від 14 березня 2006 року № 187, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 13 червня 2006 року за № 706/12580, було проведено порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautairе та встановлено, що питання, які належать до сфери правового регулювання зазначених Правил, відповідають вимогам Монреальської Конвенції (1999).

Таким чином, проведення державної реєстрації та правової експертизи нормативно-правових актів з урахуванням acquis communautairе є одним з етапів приведення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Головний спеціаліст
Департаменту державної
реєстрації нормативних актів
Міністерства юстиції України
Лариса Орисюк