(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

17.01.2007. АЛIМЕНТИ З БАРБАДОСУ (expres.ua)

Мiн’юст визначив порядок отримання алiментiв з-за кордону

Вiдтепер українцi, а надто українки, мають реальну можливість отримувати алiменти вiд людей, якi знаходяться навiть у екзотичних Кабо-Верде чи Суринамi. Така можливiсть з’явилася пiсля приєднання нашої країни до мiжнародної конвенцiї про отримання алiментiв з-за кордону. Мiнiстерство юстицiї розробило i затвердило iнструкцiю, в якiй чiтко виписано порядок дiй осiб, якi мають пiдстави на отримання алiментiв. Чи на всi країни свiту поширюється дiя конвенцiї? Якi документи i куди необхiдно подати аби держава допомогла отримати алiменти? Про це "Експрес" розпитав Тамару Андрiєву, начальника департаменту мiжнародного спiвробiтництва Мiнiстерства юстицiї України.

— Тамаро Володимирiвно, з яких країн, згiдно конвенцiї, українцi можуть отримувати алiменти?

— Таких країн бiльше як шiстдесят. Тож перелiчувати всi немає сенсу. Там є, примiром, екзотичнi Барбадос i Лiберiя. Серед основних - Австралiя, Аргентина, Бельгiя, Бiлорусь, Боснiя і Герцеговина, Великобританiя, Грецiя, Данiя, Естонiя, Iзраїль, Iрландiя, Iспанiя, Iталiя, Казахстан, Кiпр, Македонiя, Молдова, Нiдерланди, Нiмеччина, Норвегiя, Польща, Португалiя, Румунiя, Сербiя, Словаччина, Словенiя, Угорщина, Фiнляндiя, Францiя, Хорватiя, Чехiя, Швейцарiя, Швецiя.

— А Сполученi Штати Америки i Росiя?

— На жаль, цих країн у перелiку намає, адже вони досi не приєдналися до Конвенцiї. Тож у рамках цієї Конвенції з Росiї i США громадяни України алiменти отримати не зможуть.

— У яких випадках нашi спiввiтчизники можуть звертатися для отримання алiментiв з-за кордону?

— Примiром, якщо є рiшення суду про стягнення алiментiв, а вiдповiдач не сплачує їх i перебуває за кордоном. Проте, якщо питання про виплату алiментiв з якихось причин не вирiшувалося в українському судi, а людина, яка мала би сплачувати алiменти, виїхала за межi України, особа все одно має право звернутися по державну правову допомогу. Рiч у тiм, що з нашого подання рiшення про сплату алiментiв може бути прийнято у країнi перебування вiдповiдача. Ще одна пiдстава для зверення — необхідність змiнити розмiр алiментiв.

— Куди звертатися i якi документи подавати?

— Звертатися треба у мiсцевi або центральнi органи юстицiї. Зрештою, документи можна поштою надсилати прямо в Мiн’юст. Слід подати заяву довiльної форми, де вказується повне iм’я вiдповiдача (особи, яка повинна сплачувати алiменти), його дата народження, мiсце проживання протягом останнiх п’яти рокiв, рiд зайнять, мiсце роботи, вiдомостi про фiнансовий та майновий стан. При можливостi подається фото. Також подається копiя документу, що засвідчує зв’язок позивача i вiдповiдача, примiром свiдоцтво про шлюб. Свої персональнi данi повинен вказати i позивач. I ще один важливий момент: треба надати вiдомостi про орiєнтовне чи точне місце теперішнього перебування вiдповiдача. Протягом мiсяця ми розглядатимемо документи i вiдiшлемо їх за кордон.

— А якщо вiдповiдач за кордоном перебуває нелегально?

— Все одно, заяву подавати можна i навiть треба. Але у цьому випадку необхiдно, щоб позивач повiдомив точне мiсце знаходження вiдповiдача за кордоном. Буквально до вулицi i номера будинку. Тодi мiсцевi держслужбовцi зможуть його швидко розшукати.

— Через скiльки часу пiсля звернення позивачi отримають алiменти?

— Визначених термiнiв немає. Багато залежить вiд тривалостi розшуку вiдповiдача i вiд особливостей мiсцевого законодавства.

Дмитро КОНЮШОК