(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Пріоритети у роботі Міністерства юстиції на 2007 рік

  ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр юстиції України
Олександр Лавринович
” 5 ” лютого 2007 року

Пріоритети
у роботі Міністерства юстиції на 2007 рік

Міністерство юстиції спрямовує свою діяльність на побудову національної правової системи, яка б забезпечувала належний рівень захисту прав людини і громадянина, утвердження верховенства права в Україні з метою розв’язання існуючих проблем, серед яких такі:

 1. Недосконалість правових механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини.
 2. Уповільнені темпи приєднання України до міжнародних договорів.
 3. Незавершеність формування інституційного механізму та нормативно-правової бази з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 4. Недосконалість законодавства у сфері боротьби з корупцією та злочинністю, необхідність завершення формування цілісної стратегії загальнодержавної антикорупційної політики.
 5. Необхідність продовження здійснення судово-правової реформи.
 6. Відсутність єдиної, ефективної, уніфікованої системи державної реєстрації прав на нерухоме майно, державних реєстрів фізичних осіб, актів цивільного стану громадян.
 7. Необхідність удосконалення організації правової освіти населення та правової роботи в органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Пріоритети Міністерства юстиції на 2007 рік:

 1. Удосконалення національної правової системи, розбудова правових механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини.
 2. Поглиблення міжнародно-правового співробітництва.
 3. Забезпечення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 4. Удосконалення законодавства у сфері боротьби з корупцією та злочинністю.
 5. Удосконалення законодавства у сфері судоустрою, виконання покарань. Реформування органів державної виконавчої служби та створення ефективної системи забезпечення своєчасного, повного виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).
 6. Створення, після внесення необхідних змін до актів законодавства, системи державної реєстрації прав на нерухоме майно, державних реєстрів фізичних осіб, актів цивільного стану громадян.
 7. Створення ефективної системи правової роботи та правової освіти населення.

З метою реалізації визначених пріоритетів діяльність Міністерства юстиції спрямовуватиметься на виконання таких заходів і завдань:

Пріоритет 1. Удосконалення національної правової системи, розбудова правових механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини

Стратегія реалізації пріоритету – проведення системного аналізу законодавства України у визначеній сфері діяльності та відповідно – розроблення проектів нових нормативно–правових актів.

З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:

 • підготовка відповідно до компетенції пропозицій щодо: координації роботи центральних органів виконавчої влади з аналізу українського законодавства на предмет його відповідності Конституції України, європейським стандартам, виявлення та усунення правових розбіжностей; приведення законодавства у відповідність до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; запровадження зручного, у тому числі й безоплатного, доступу до Єдиного державного реєстру нормативних актів юридичним та фізичним особам;
 • проведення аналізу Розділу ІІ Конституції України „Права, свободи та обов’язки людини і громадянина” на відповідність міжнародним актам у сфері прав людини, учасником яких є України, та підготовка постатейного його коментарю;
 • удосконалення законодавства у сфері забезпечення реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації, зокрема, розроблення законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про об’єднання громадян”;
 • доопрацювання та супроводження у Верховній Раді України розробленого Міністерством юстиції проекту Закону ”Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації юридичних осіб” з метою покладення на Міністерство функцій державного реєстратора громадських формувань, запровадження єдиної системи реєстрації об’єднань громадян та громадських формувань;
 • розроблення проекту Адміністративно-процедурного кодексу України з метою законодавчого забезпечення адміністративних процедур;
 • розроблення законопроектів “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” та “Про біженців та осіб, які заслуговують допоміжного або тимчасового захисту” для приведення до міжнародних стандартів законодавства у сфері правового статусу іноземців, осіб без громадянства, біженців;
 • участь в роботі, що проводиться у процесі правової реформи, зокрема, доопрацювання та сприяння прийняттю Верховною Радою України проекту Закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо системи місцевого самоврядування) (реєстр. №0900 від 25 травня 2006 року) та розроблення нових редакцій законопроектів “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”;
 • внесення пропозицій щодо включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання та забезпечення супроводження законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”;
 • координація виконання рішень, винесених Європейським судом з прав людини проти України, в частині виконання заходів загального характеру;
 • участь в роботі з реформування нотаріату з метою створення єдиного нотаріату, діяльність якого є одним із ефективних способів захисту цивільних прав громадян, зокрема, забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” (р. №3025), розроблення нових підзаконних актів та внесення змін до чинних актів;
 • участь в реалізації заходів щодо реформування адвокатури України, удосконалення системи надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим громадянам, реалізація пілотних проектів зі створення експериментальних центрів з надання безоплатної правової допомоги;
 • розроблення проекту Закону “Про безоплатну правову допомогу”;
 • супроводження у Верховній Раді України законопроекту “Про нормативно-правові акти”;
 • забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” з метою запровадження адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
 • запровадження державної реєстрації нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування для створення єдиної системи реєстрації нормативно-правових актів органами юстиції;
 • організація офіційного видання збірників законодавства України і кодексів України;
 • проведення гендерно-правової експертизи законів та підготовка проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав жінок і чоловіків”.

Виконання цих завдань сприятиме реалізації державної правової політики, спрямованої на утвердження верховенства права та забезпечення прав і свобод людини, яка є однією із складових процесу формування громадянського суспільства й побудови демократичної, соціально орієнтованої, правової, демократичної держави.

Пріоритет 2. Поглиблення міжнародно-правового співробітництва

Стратегія реалізації пріоритету – вдосконалення правових механізмів співробітництва між компетентними органами іноземних держав у цивільних і кримінальних справах, з міжнародними організаціями, участь України в яких забезпечує Міністерство юстиції, підготовка пропозицій щодо приєднання України до міжнародних договорів, зокрема, договорів Ради Європи .

З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:

 • координація роботи із розширення договірно-правової бази України у сфері міжнародного співробітництва у цивільних і кримінальних справах та судочинства;
 • підготовка пропозицій щодо підписання двохсторонніх договорів у цивільних і кримінальних справах, узгодження дат підписання з іншими Договірними сторонами, зокрема з Республікою Білорусь, Великою Лівійською Арабською Джамагирією, Федеративною Республікою Бразилія, Королівством Таїланд, Республікою Індія;
 • підготовка пропозицій щодо приєднання України до міжнародних договорів, зокрема, договорів Ради Європи та проведення правової експертизи проектів міжнародних договорів України на відповідність Конституції та законам України, нормам міжнародного права;
 • підготовка висновків щодо визначення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України, та висновків, необхідних для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;
 • участь у роботі з інтеграції України до міжнародних організацій (ЄС, СОТ, ЧЕС);
 • поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями, участь України в яких забезпечує Міністерство юстиції (ООН, ОБСЄ, Радою Європи, Центральноєвропейською Ініціативою (ЦЄІ) та іншими;
 • реалізація функції Національного органу України зі сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права;
 • забезпечення діяльності Експертної групи з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах.

Укладення міжнародних договорів України про правову допомогу спрямоване на створення правових механізмів співробітництва між компетентними органами іноземних держав у цивільних і кримінальних справах. Розвиток співробітництва з іноземними державами і міжнародними організаціями сприятиме підвищенню ефективності боротьби зі злочинністю, забезпеченню захисту прав громадян та юридичних осіб України за кордоном, удосконаленню судочинства і виконанню рішень українських судів.

Пріоритет 3. Забезпечення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Стратегія реалізації пріоритету – адаптація законодавства України до acquis communautaire ЄС з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити до нього, виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:

 • виконання функції уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 • виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка є системоутворюючим законодавчим актом, що визначає основні параметри поступового входження вітчизняної правової системи в європейський правопорядок;
 • поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями з виконання Плану дій Україна – ЄС та Плану дій ЄС у сфері юстиції і внутрішніх справ;
 • удосконалення інституційного механізму та нормативно-правової бази адаптації, кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення;
 • проведення експертизи проектів законів України та інших нормативно – правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, на відповідність acquis communautaire;
 • здійснення перекладу на англійську мову інформаційно-аналітичних матеріалів, актів законодавства України, пов’язаних з виконанням Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, та їх проектів (переклад актів acquis communautaire ЄС українською мовою).

Виконання цих завдань сприятиме досягненню відповідності правової системи України acquis communautaire ЄС, забезпечить на правовому рівні розповсюдження на Україну “чотирьох свобод ЄС” – свободи руху товарів, послуг, капіталів та осіб, а також створить передумови для набуття членства в ЄС.

Пріоритет 4. Удосконалення законодавства у сфері боротьби з корупцією та злочинністю

Стратегія реалізації пріоритету – удосконалення правового регулювання правоохоронної діяльності, запровадження ефективних інституційних механізмів боротьби з корупцією та злочинністю. Удосконалення законодавчої бази у сфері боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:

 • опрацювання висновків експертів Ради Європи до законопроектів “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та супроводження їх у Верховній Раді України;
 • участь у розробленні Плану дій щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні ”На шляху до доброчесності”;
 • участь у розробленні концептуальних засад з реформування правоохоронної системи України, зокрема у підготовці законопроектів “Про прокуратуру”, “Про службу безпеки”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про державне (національне) бюро розслідувань” та підготовці пропозицій щодо реформування органів внутрішніх справ;
 • участь у роботі Групи держав Ради Європи проти корупції;
 • запровадження новітніх методів дослідження у сфері проведення судових експертиз з легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

Виконання заходів спрямоване на створення ефективної системи органів, які гарантуватимуть захист конституційних прав громадян, викорінення причин та передумов корупційних діянь, встановлення сприятливого клімату для розвитку національного підприємництва та відновлення стійкого економічного зростання.

Пріоритет 5. Удосконалення законодавства у сфері судоустрою, виконання покарань. Реформування органів державної виконавчої служби та створення ефективної системи забезпечення своєчасного, повного виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Стратегія реалізації пріоритету – удосконалення нормативно – правової бази для ефективного функціонування системи судів в Україні, реформування пенітенціарної системи, виконання судових рішень виключно на засадах законності, неупередженості й справедливості.

З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:

 • участь у роботі з реформування процесуального законодавства, зокрема, у підготовці проекту Господарського процесуального кодексів України до другого читання;
 • забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроектів ”Про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій України”, “Про внесення змін до Закону України ”Про статус суддів”(нові редакції), “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” (щодо гуманізації кримінальної відповідальності), “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України” (щодо оскарження рішень у справах про адміністративні правопорушення);
 • забезпечення опрацювання висновків експертів Ради Європи щодо законопроектів ”Про діяльність медіаторів у кримінальних справах” та ”Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо процедури примирення (медіації)”, а також внесення цих законопроектів на розгляд Кабінету Міністрів України;
 • забезпечення реалізації повноважень Міністра юстиції у сфері судоустрою (розроблення актів законодавства, спрямованих на удосконалення механізмів функціонування кваліфікаційних комісій суддів, забезпечення ефективного представництва позиції Міністра на засіданнях окружних кваліфікаційних комісій суддів, підготовка пропозицій щодо оптимізації мережі і кількісного складу суддів тощо);
 • удосконалення державної політики України в галузі кримінальних покарань, зокрема законодавчої бази у сфері гуманізації законодавства та правозастосовчої діяльності органів і установ виконання покарань;
 • супроводження у Верховній Раді України законопроектів “Про внесення змін до Кримінально-процесуального, Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України”(щодо гуманізації покарань) та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління системою органів і установ виконання покарань”;
 • створення та організаційне забезпечення діяльності робочої групи з перегляду законодавства, що регулює діяльність Державного департаменту з питань виконання покарань, та нормативних актів, що стосуються прав та обов’язків осіб, які відбувають покарання з метою внесення до них відповідних змін;
 • проведення невідкладних заходів щодо визначення стратегічних цілей та основних напрямів діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань відповідно до міжнародних стандартів;
 • вжити заходи щодо реформування системи органів державної виконавчої служби відповідно до Закону “Про внесення змін до законів України “Про державну виконавчу службу” та “Про виконавче провадження” (щодо реформування органів державної виконавчої служби)” і постанови Кабінету Міністрів від 16 листопада 2006 року № 1622 “Про ліквідацію Департаменту державної виконавчої служби” з метою підвищення ефективності її діяльності та запровадження системних підходів у забезпеченні примусового виконання рішень судів;
 • забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України (щодо процедури виконання рішень судів в частині оцінки майна)” (р. № 9004 від 27.01.2006) “Про внесення зміни до статті 75 Закону України “Про виконавче провадження” (р. № 2241 від 29.09.2006) (прийнятий у першому читанні), яким передбачається можливість реалізації конфіскованого майна, у разі неможливості його реалізації на прилюдних торгах, аукціонах, а також через товарні біржі або на комісійних умовах, або його знищення (утилізації);
 • сприяти прийняттю постанови Кабінету Міністрів України ”Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань розпорядження вилученим митними органами та конфіскованим майном” з метою вдосконалення процедури розпорядження конфіскованим майном, зокрема транспортними засобами, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені 8 і більше років тому;
 • удосконалити систему методично-правового забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби, забезпечити систематичну підготовку рекомендацій та роз’яснень з питань виконання державними виконавцями рішень судів та інших органів (посадових осіб) у порядку, встановленому законом “Про виконавче провадження”;
 • вжити заходи, спрямовані на удосконалення звітності щодо стягнення виконавчого збору, його перерахування до Державного бюджету України з метою підвищення ефективності функціонування існуючого механізму стягнення виконавчого збору та забезпечення системного контролю у цій сфері.

Виконання цих завдань дасть змогу:

 • привести систему судів у відповідність до Конституції України, подолати негативні тенденції під час здійснення судового захисту, зокрема:
  • спрощення процедури оскарження судових рішень; запровадження ефективного механізму добору суддівських кадрів;
  • запровадження для суб’єктів ініціювання дисциплінарного провадження і кваліфікаційних комісій суддів реального механізму перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності;
  • вирішення проблем практичного забезпечення права на оскарження рішень кваліфікаційних комісій суддів щодо дисциплінарної відповідальності суддів особою, яка ініціювала питання про його дисциплінарну відповідальність, та інше;
 • удосконалити законодавство у сфері виконання кримінальних покарань, реорганізації, розвитку та зміцненню органів і установ виконання покарань, привести порядок та умови відбування покарань до міжнародних стандартів;
 • внести конструктивні зміни у динамічний процес реформування функціонуючої організаційно-правової системи органів державної виконавчої служби, вдосконалити основні засади їх діяльності, підвищити статус державних виконавців і, у кінцевому результаті, забезпечити належне виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Пріоритет 6. Створення, після внесення необхідних змін до актів законодавства, системи державної реєстрації прав на нерухоме майно, державних реєстрів фізичних осіб, актів цивільного стану громадян, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Стратегія реалізації пріоритету – створення реєстрів та забезпечення їх ефективного функціонування.

З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:

 • розроблення концепції створення Державного реєстру актів цивільного стану, як складової частини Державного реєстру фізичних осіб;
 • розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку реєстрації актів цивільного стану громадян” та сприяння її прийняттю;
 • підготовка нової редакції Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні та Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану;
 • продовження роботи щодо удосконалення матеріально-технічної бази та забезпечення системного функціонування діючих реєстрів Міністерства юстиції (Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна; Державний реєстр правочинів; Державний реєстр іпотек та Спадковий реєстр, реєстраторами яких є нотаріуси; Реєстр прав власності на нерухоме майно, реєстраторами якого є бюро технічної інвентаризації). Ці реєстри мають стати складовими Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно;
 • забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;
 • здійснення постійного контролю за виконанням нотаріусами функцій реєстраторів Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру правочинів. Державного реєстру іпотек, Спадкового реєстру;
 • забезпечення супроводження розробленого Міністерством юстиції законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань формування та обігу кредитних історій” з метою покладення повноважень з державного регулювання діяльності бюро кредитних історій на Національний банк України;
 • розроблення та запровадження модернізованої версії Єдиного державного реєстру об’єднань громадян та благодійних організацій, забезпечення вільного доступу громадян до його фондів.

Виконання цих завдань сприятиме ефективному функціонуванню зазначених реєстрів, упорядкуванню механізмів їх програмного забезпечення, розширенню доступу юридичних та фізичних до їх фондів.

Пріоритет 7. Створення ефективної системи правової роботи та правової освіти населення

Стратегія реалізації пріоритету – розроблення та реалізація заходів, спрямованих на вдосконалення законодавчого закріплення та врегулювання правоосвітньої роботи, виконання завдань зі зміцнення кадрового потенціалу юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підвищення ефективності їх роботи.

З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:

 • спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики підготувати законопроект “Про Національну програму розвитку правової освіти в Україні на 2008-2011 роки”;
 • удосконалення роботи громадських приймалень та виїзних консультаційних пунктів для надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;
 • реалізація заходів щодо організації змістовної роботи Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та контролю за виконанням її рекомендацій;
 • видання методичних посібників з актуальних питань правової освіти населення, поширювати позитивний досвід з правового виховання в навчальних закладах;
 • розроблення спільно з Міністерством освіти і науки України Концепції безперервної правової освіти та плану дій з її реалізації;
 • відновлення роботи Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції з метою залучення молоді до нормопректування, активної участі у проведенні правоосвітньої та правовиховної роботи;
 • сприяння підвищенню рівня підготовки юридичних кадрів шляхом участі в роботі експертної ради з права, створеної при Державній акредитаційній комісії України, та експертних комісій з акредитації вищих навчальних закладів за спеціальністю “Правознавство”, поточних перевірках стану дотримання державних (ліцензійних, акредитаційних) вимог у здійсненні освітньої діяльності вищими навчальними закладами, які готують юристів.
 • використання позитивного досвіду керівництва правовою роботою у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади і пошук нових ефективних форм та методів її проведення;
 • проведення навчання працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції;
 • використання новітніх наукових досягнень у сфері нормопроектування для розроблення навчальних програм, курсів, циклів лекцій, семінарських та практичних занять з працівниками юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 • надання юридичним службам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади методичної та консультативної допомоги.

Виконання цих завдань сприятиме створенню ефективної системи правової роботи та правової освіти населення, значному підвищенню рівня підготовки міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, подальшому вирішенню проблем у процесі підвищення правової культури громадян.

У 2007 році Міністерство юстиції передбачає виконання заходів і завдань, визначених у таких державних цільових програмах:

№ п/п Назва програми,
яким документом затверджена
Термін реалізації Обсяги фінансування у
2007 р. (тис. грн.)
передбачено у програмі фактично заплановано
1. Комплексна програма підготовки державних службовців
(Указ Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212)
Постійно 1061,6 1061,6
2. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
(Закон України від 18 березня 2004 року)
І етап
2004-2007
5700,0 5700,0

Комплексна програма підготовки державних службовців (110)

Мета та очікувані результати виконання програми: забезпечення потреби органів юстиції у працівниках з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам, шляхом підвищення їх кваліфікації; вдосконалення професійного навчання працівників органів державної влади з урахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик підготовки і професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців; підвищення кваліфікації державних службовців за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і умінь державних службовців органів юстиції.

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (313)

Основними завданнями програми є:

 1. організація роботи з реалізації державної політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 2. підготовка рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність до acquis communautaire та на їх підставі розроблення проектів нормативно-правових актів;
 3. проведення експертизи щодо відповідності проектів законів України та інших нормативно-правових актів, що за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, - acquis communautaire;
 4. координація співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС та у сфері юстиції та внутрішніх справ.

Виконання цих завдань сприятиме створенню ефективної системи правової роботи та правової освіти населення, значному підвищенню рівня підготовки міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, подальшому вирішенню проблем у процесі підвищення правової культури громадян.