(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ Міністерства юстиції від 09.02.2007 № 44/5 ’’Про затвердження Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини’’

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2007 м. Київ № 44/5

Про затвердження Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

наказую:

  1. Затвердити Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (додається).
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України № 6/5 від 15.01.2004 р. «Про затвердження Положення про регіональне відділення Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини».
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Міністр Олександр ЛавриновичЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

09.02.2007 р. № 44/5

ПОЛОЖЕННЯ

про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

1. Діяльність Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі – Урядовий уповноважений) на регіональному рівні забезпечують представники Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, що працюють у складі Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, м.м. Києві та Севастополі і очолюють регіональні відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі – регіональне відділення).

2. Представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі – представник Урядового уповноваженого) і регіональне відділення у своїй діяльності керуються Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та протоколами до неї (далі – Конвенція), Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" та іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Регламентом Європейського суду з прав людини, Положенням про Міністерство юстиції України, Положенням про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 784, Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, м.м. Києві та Севастополі та цим Положенням.

3. Представником Урядового уповноваженого призначається перший заступник (заступник) начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, м.м. Києві та Севастополі наказом Міністра юстиції за письмовим поданням відповідного начальника управління юстиції, погодженим з Урядовим уповноваженим.

3.1. У разі виникнення обставин, за яких особа, призначена представником Урядового уповноваженого, не може виконувати обов’язки голови регіонального відділення, начальник відповідного управління юстиції у 10-денний строк звертається з поданням до Міністра юстиції про звільнення вказаної особи від виконання обов’язків представника Урядового уповноваженого та про призначення нового представника Урядового уповноваженого.

3.2. У разі виникнення обставин, за яких особа, призначена представником Урядового уповноваженого, тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує начальник обласного управління юстиції.

4. Представник Урядового уповноваженого відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. координує роботу регіонального відділення;

4.2. відповідає на запити Урядового уповноваженого та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі – Секретаріат);

4.3. надсилає до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових органів запити стосовно надання матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції;

4.4. щороку до 25 грудня інформує Урядового уповноваженого про діяльність регіонального відділення, виконання відповідних доручень та проведення публічних заходів за звітний період;

4.5. у випадках, що потребують негайного втручання Секретаріату, представник Урядового уповноваженого своєчасно інформує про це Урядового уповноваженого;

4.6. представник Урядового уповноваженого несе персональну відповідальність за діяльність регіонального відділення перед Урядовим уповноваженим.

5. Представник Урядового уповноваженого має право:

5.1. з метою виконання доручень Урядового уповноваженого та Секретаріату звертатись до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та судових органів із запитами про надання матеріалів та коментарів у конкретних справах;

5.2. отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових органів відповідні матеріали та інформацію у конкретних справах, які стосуються заявлених порушень положень Конвенції;

5.3. у разі потреби для виконання окремих завдань залучати до роботи регіонального відділення інших працівників обласних та районних управлінь юстиції (за погодженням з начальником відповідного управління юстиції);

5.4. брати участь у засіданнях і нарадах з питань, віднесених до його компетенції;

5.5. утворювати робочі групи, залучати спеціалістів до вирішення питань в межах виконання доручень Урядового уповноваженого.

6. Регіональне відділення створюється при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, м.м. Києві та Севастополі.

7. До складу регіонального відділення включаються спеціалісти відповідних управлінь юстиції. До складу регіонального відділення на безоплатній основі можуть включатись представники державних органів, зокрема, державної виконавчої служби, обласних державних адміністрацій, судових органів, територіальних органів прокуратури, МВС, Департаменту з питань виконання покарань, а також представники громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

8. Склад регіонального відділення за письмовим поданням представника Урядового уповноваженого затверджується Урядовим уповноваженим.

9. Зміни до складу регіонального відділення затверджуються Урядовим уповноваженим за письмовим поданням представника Урядового уповноваженого.

10. Основними завданнями регіонального відділення є:

10.1. виконання доручень Урядового уповноваженого та Секретаріату стосовно збору і вивчення фактів і доказів у конкретних справах, що стосуються заявлених порушень Україною положень Конвенції, посилання на які містяться у запитах Європейського суду з прав людини до Урядового уповноваженого;

10.3. інформування населення про положення Конвенції та практику Європейського суду з прав людини;

10.4 .проведення індивідуальних консультацій громадян з основних положень Конвенції і процедури подачі, прийняття і розгляду заяв Європейським судом з прав людини;

10.5. здійснення роз’яснювальної роботи серед посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, працівників суду і прокуратури, органів місцевого самоврядування про суть, призначення і зміст Конвенції та протоколів до неї, про особливості застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини як джерела права;

10.6. участь у організації та проведенні семінарів з питань роз’яснення, тлумачення та застосування положень Конвенції.

11. На виконання основних завдань регіональне відділення:

11.1. за дорученням Урядового уповноваженого та Секретаріату вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що знаходяться в провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого;

11.2. здійснює індивідуальний прийом громадян з питань організації діяльності та порядку звернення до Європейського суду з прав людини;

11.3. вживає заходів щодо попередження порушення прав людини та основоположних свобод, а також щодо відновлення порушених прав і свобод на відповідній території.