(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

НАКАЗ

03.12.2003

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

28.11.2003 N 146/5/804

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2003 р.
за N 1097/8418

Про внесення змін до Порядку передачі митними органами
майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам
державної виконавчої служби

Відповідно до Митного кодексу України, Закону України "Про виконавче провадження" та з метою удосконалення механізму передачі органам державної виконавчої служби майна, вилученого митними органами і щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, Н А К А З У Ю:

1. У Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби, затвердженому наказом Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 17.08.2001 N 46/5/571, зареєстрованим у Мін'юсті України 17.08.2001 за N 720/5911, унести такі зміни:

1.1. У пункті 3 слова "Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 N 1340 (зі змінами і доповненнями)" замінити словами "Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 N 1724 (зі змінами і доповненнями)".

1.2. У пункті 6:

1.2.1. Абзац перший доповнити словами "та не пізніше 15 днів з дня відкриття виконавчого провадження призначити у відповідності до вимог Закону України "Про виконавче провадження" узгоджену із митним органом кандидатуру експерта (спеціаліста) або оцінювача".

1.2.2. В абзаці другому слова "зазначеної виконавчої дії" та "такої дії" замінити відповідно словами "зазначених виконавчих дій" та "таких дій".

1.2.3. Після абзацу другого додати нові абзаци третій - шостий такого змісту:

"В акті опису й арешту майна вказуються оцінка кожного внесеного в акт предмета і загальна вартість усього майна, визначена експертом (спеціалістом) або оцінювачем в установленому порядку.

Акт опису й арешту майна підписується державним виконавцем, представником митного органу, понятими, зберігачем майна, іншими особами, які були присутні при описі майна. Акт опису й арешту майна складається у двох примірниках. Перший залишається у провадженні державного виконавця, а другий - видається представнику митного органу під розписку на першому примірнику, що залишився у державного виконавця.

До кожного акта опису й арешту майна, який залишається у провадженні державного виконавця і який видається представнику митного органу, додається висновок експерта (спеціаліста), а у разі проведення оцінки майна оцінювачем - звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

У разі незгоди державного виконавця чи представника митного органу з висновком експерта (спеціаліста) або звітом про оцінку майна (актом оцінки майна), з ініціативи особи, що заперечує, приймається рішення про проведення повторної експертизи або рецензування в порядку, установленому законодавством".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом сьомим.

1.3. У пункті 7 слово "десятиденний" замінити на слово "п'ятнадцятиденний".

1.4. У пункті 8 слова "та Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5 і зареєстрованої в Мін'юсті 15.12.99 за N 865/4158" замінити словами "Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 N 1724 (зі змінами і доповненнями), Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 N 985 (із змінами і доповненнями), виходячи з оцінки такого майна, визначеної експертом (спеціалістом) або оцінювачем і вказаної в акті опису й арешту майна".

1.5. Пункт 9 доповнити словами "окремо за кожним актом опису й арешту майна (із зазначенням переліку майна), подаючи інформацію за формою, що додається".

1.6. Доповнити Порядок додатком в редакції згідно з додатком 1.

2. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, начальникам митних органів:

2.1. Приділяти особливу увагу виконанню рішень судів про конфіскацію майна, вилученого митними органами, та обсягу перерахувань коштів від реалізації цього майна до Державного бюджету.

2.2. Забезпечити щоквартальне, до 5-го числа наступного місяця після звітного періоду, за наростаючим підсумком звірення відділами державної виконавчої служби та митними органами сум вартості майна, вилученого митними органами, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, і переданого органам державної виконавчої служби за актами опису й арешту майна, та фактичних перерахувань до Державного бюджету.

За результатами такого звірення складати акт (додаток 2), який затверджується начальниками відповідних відділів державної виконавчої служби та митних органів.

Відділам державної виконавчої служби регіональних управлінь юстиції згідно з додатком 3 та митним органам згідно з додатком 4 узагальнювати вищевказану інформацію та до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду подавати її разом із копіями актів звірення відповідно до підпорядкованості в Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та Господарсько-експлуатаційне митне управління Державної митної служби України.

3. Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Захарченко С.В.), Господарсько-експлуатаційному митному управлінню Державної митної служби України (Копачу В.С.):

3.1. Довести наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, начальників митних органів і забезпечити належне його виконання.

3.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України М.М.Шупеню та заступника Голови державної митної служби України Ю.М.Дьоміна.

Міністр юстиції
України                                      О.В.Лавринович

Голова державної митної
служби України                                      М.М.Каленский

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua

ІНШІ НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА


03.12.2003

02.12.2003

01.12.2003

28.11.2003

27.11.2003