(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

НАКАЗ. Затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з видачі Мін‘юстом свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів

30.05.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.05.2013 м. Київ № 900/5

Про затвердження інформаційної
та технологічної карток
адміністративної послуги з видачі
Міністерством юстиції України
свідоцтва про акредитацію центру
сертифікації ключів

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів, що додаються.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) забезпечити розміщення інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, що надається Департаментом, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

Міністр Олександр Лавринович

Додаток 1
до наказу Міністерства юстиції України
16.05.2013 № 900/5ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)
Міністерство юстиції України
_____________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги м. Київ, вул. Городецького, 13
м. Київ, вул. Артема, 73, каб. 924 – 927
2 Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер: з 9.00 до 18.00
П'ятниця: з 9.00 до 16.45
Перерва з 13.00 до 13.45
3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги 486-87-24
Електронна адреса – contact@czo.gov.ua
Веб-сайт - http://www.minjust.gov.ua/
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України "Про електронний цифровий підпис"
5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903 "Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів"
6 Акти центральних органів виконавчої влади Регламент роботи Центрального засвідчувального органу , затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2013 року № 183/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2013 року за № 191/22723

Положення про постійно діючу комісію з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 01 листопада 2011 року № 3251/5
Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява на проведення акредитації за формою, визначеною у додатку 3 до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2013 року № 183/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2013 року за № 191/22723
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Разом із заявою на проведення акредитації подаються: 1. Копії установчих документів, засвідчені в установленому порядку (для юридичної особи).
. Копії паспорта, довіреності або іншого документа, що підтверджують повноваження фізичної особи на представлення інтересів суб'єкта підприємницької діяльності.
3. Копія документа, що підтверджує право власності центру сертифікації ключів на окреме приміщення або оренду такого приміщення, засвідчена в установленому порядку.
4. Копія документа про внесення на спеціальний рахунок коштів для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані акредитованим центром підписувачам, користувачам або третім особам
внаслідок неналежного виконання своїх зобов'язань.
5. Документ, що підтверджує внесення плати за проведення акредитації.
6. Копія атестата відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації.
7. Копії сертифікатів відповідності або позитивних експертних висновків за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
8. Список посадових осіб центру сертифікації ключів та засвідчені в установленому порядку копії документів про рівень освіти і кваліфікації керівника центру сертифікації ключів та посадових осіб, обов'язки яких безпосередньо пов'язані з наданням
послуг електронного цифрового підпису та обслуговуванням посилених сертифікатів відкритих ключів.
9. Регламент роботи центру сертифікації ключів, затверджений керівником та погоджений контролюючим органом.
10. Положення, яким визначаються посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність посадових осіб центру сертифікації ключів.
11. Положення про службу захисту інформації центру сертифікації ключів, затверджене його керівником.
12. План-схема приміщень центру сертифікації ключів та порядок доступу до спеціальних приміщень.
13. Порядок зберігання окремих резервних копій посилених сертифікатів ключів та списків відкликаних сертифікатів, сформованих акредитованим центром.
14. Порядок синхронізації з Всесвітнім координованим часом (UTC).
15. Відомості про ліцензії на право провадження господарської діяльності в галузі криптографічного або технічного захисту інформації (у разі наявності).
16. Довіреність особи для представництва інтересів центру перед центральним засвідчувальним органом
9 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто або поштою
10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги На підставі заяви та доданих до неї документів центральний засвідчувальний орган у строк не більше ніж 45 днів від дати подання заяви приймає рішення про акредитацію центру або про відмову в акредитації
12 Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги Подання недостовірної інформації. Подання заяви та документів засвідчувальним центром та центром сертифікації ключів, акредитацію якого було скасовано.
Центр, якому було відмовлено в акредитації у зв'язку з поданням недостовірної інформації або акредитацію якого було скасовано, не може бути акредитований протягом року від дати прийняття рішення про відмову в акредитації або про скасування акредитації
13 Результат надання адміністративної послуги Видача свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів.
Відмова у видачі свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів
14 Способи отримання відповіді (результату) Свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів видається уповноваженому представнику центру
протягом п'яти робочих днів від дати внесення відповідного запису до Реєстру суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим
підписом.
Про відмову у видачі свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів Міністерством юстиції України надсилає заявникові лист з обґрунтуванням відмови в акредитації


Додаток 2
до наказу Міністерства юстиції України
16.05.2013 № 900/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:
Видача свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги Відповідальна особа Структурні підрозділи Мін'юсту України, відповідальні за етап (дію, рішення) Строки виконання етапів (дію, рішення)
1. При поданні документів особисто - встановлення особи заявника та передача документів на реєстрацію Спеціаліст відділу акредитації центрів сертифікації ключів Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу В порядку надходження документів
2. Реєстрація заяви про акредитацію центру сертифікації ключів Спеціаліст Управління документального забезпечення Департамент організаційного та ресурсного забезпечення В порядку надходження документів
3. Попередній розгляд заяви про акредитацію центру сертифікації ключів Спеціаліст відділу акредитації центрів сертифікації ключів Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу
4. Проведення засідання постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів та прийняття рішення про акредитацію центру або про відмову в акредитації Спеціаліст відділу акредитації центрів сертифікації ключів Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу
5. Підготовка проекту наказу про видачу свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів, його підписання та реєстрація Спеціаліст відділу акредитації центрів сертифікації ключів Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу
6. Підписання свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів Спеціаліст відділу акредитації центрів сертифікації ключів Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу
7. Розміщення наказу Мін'юсту України про видачу свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України Спеціаліст прес-служби Міністерства юстиції України Прес-служба Міністерства юстиції України Наступного дня після реєстрації наказу
8. Видача свідоцтва особисто заявнику або його представнику за довіреністю Спеціаліст відділу акредитації центрів сертифікації ключів Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Протягом п'яти робочих днів від дати внесення відповідного запису до Реєстру суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом
9. Направлення листа про відмову в акредитації Спеціаліст відділу акредитації центрів сертифікації ключів Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

Рішення про відмову в акредитації або скасування акредитації може бути оскаржено в судовому порядку.

ІНШІ НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА


30.05.2013

29.05.2013

28.05.2013