(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

ЗНАЙОМТЕСЬ: ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛУЖЕНОГО ПРОФЕСОРА М.С. БОКАРІУСА

20.11.2013

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса – одна з найстаріших державних судово-експертних установ України.

За клопотанням видатного судового медика та криміналіста Миколи Сергійовича Бокаріуса, Уряд України своєю постановою від 10 липня 1923 року створює у системі Народного комісаріату юстиції обласні кабінети науково-судових експертиз у містах Харкові, Києві та Одесі і затверджує положення про них. Мета створення Кабінетів сформульована дуже коротко – «для виробництва різного роду науково-технічних досліджень по судових справах». З того часу розпочинається славна історія інституту.

Кабінет науково-судової експертизи в Харкові розпочав свою роботу восени 1923 року, завідувачем кабінету було призначено М.С. Бокаріуса, з ініціативи якого у 1925 році Кабінет було реорганізовано в Інститут науково-судової експертизи, і Микола Сергійович став його незмінним керівником. Після смерті видатного вченого, 23 грудня 1931 року, уряд УРСР, відзначаючи його великі заслуги, присвоїв ім’я Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Харківському НДІ судових експертиз.

М.С. Бокаріус – один із засновників харківської експертної школи, послідовниками та творцями якої стали професори М.М. Бокаріус, В.П. Колмаков, Л.Ю. Ароцкер, Г.Л. Грановський, З.М. Соколовський та багато інших відомих науковців та практиків у галузі судової експертизи і криміналістики. Створена наукова школа стала могутньою базою для подальших наукових досліджень, що мають велике теоретичне та практичне значення й сьогодні.

Розвинена науково-методична база інституту – це результат довгого та складного історичного шляху установи. Відзначається високий професійний рівень наукових кадрів Харківського НДІ судових експертиз. Один із показників - підготовка та захист дисертаційних робіт. Так, наприклад, захищена дисертаційна робота В.Ф. Гущіна «Криміналістична ідентифікація гладкоствольної мисливської зброї за слідами на снарядах» (1973) дозволила створити нову методику експертного дослідження в галузі балістики, а дисертаційна робота С.М. Вула «Теоретичні та методичні питання криміналістичного дослідження писемного мовлення» (1975) стала основою створення нового напрямку експертних досліджень – судового авторознавства.

Важливе місце у діяльності інституту займає видання методичних посібників, розроблених за результатами науково-дослідних робіт. Ці методики входять до Державного реєстру при Міністерстві юстиції України. Спільно з Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого, починаючи з 2001 року, інститут видає збірник наукових праць – фахове видання з юридичних наук – «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», де публікуються наукові праці вчених та практиків. У підготовці статей та інших матеріалів беруть участь як співробітники інституту, так й інших експертних установ України, а також фахівці закордонних країн у галузі судової експертизи, криміналістики, кримінального процесу тощо.

Харківський НДІ судових експертиз має три відділення: в Сумах, Полтаві та Севастополі. На базі колишніх відділень у Донецьку, Дніпропетровську та Сімферополі створені науково-дослідні інститути судових експертиз. Робота відділень здійснюється за основними напрямами як експертної, так і наукової роботи.

Багато розробок співробітників інституту мають пріоритетний характер і заслужено увійшли до золотого фонду криміналістики та судової експертизи. Тільки з 2000 року у Харківському НДІСЕ виконано близько 200 науково-дослідних робіт, результати яких успішно впроваджуються в експертну практику. Особлива увага в інституті приділяється вдосконаленню професійної майстерності експертів, підвищенню якості, науковій обґрунтованості висновків та їх доказового значення.

Працівникам слідства та суду постійно надається допомога в розкритті, розслідуванні та судовому розгляді справ шляхом застосування спеціальних знань, що дозволяє вирішувати складні проблеми судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні.

Харківським НДІСЕ першим у системі судово-експертних установ започатковано нові напрями експертних досліджень. Це - авторознавчі, дорожньо-технічні, електротехнічні, комп’ютерно-технічні, телекомунікаційні, інженерно-екологічні дослідження тощо.

Більшість експертиз, проведених співробітниками інституту, носить новаторський характер, базується на новітніх досягненнях науки та техніки, в тому числі й на авторських розробках.

Тільки за останні п’ять років інститутом виконано більше 60000 експертиз, з яких майже половина - за кримінальними провадженнями. Багато експертиз проводиться за резонансними справами.

Результати роботи дають усі підстави для того, щоб вважати інститут однією з провідних судово-експертних установ в системі Міністерства юстиції України. Підствердженням цього є міжнародні конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, організовані та проведені установою.

Так, 7-8 листопада 2013 року на базі Національної академії правових наук України відбулась міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвячена 90-річчю заснування Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, в якій взяли участь учені і практики – представники судово-експертних установ, вищих навчальних закладів, правоохоронних органів України, Російської Федерації, Латвії, Польщі, Казахстану і Республіки Білорусь.

Конференція проводилась за трьома напрямами:

– проблеми науково-методичного та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності;

– завдання та тенденції криміналістики на сучасному етапі її розвитку;

– теоретичні, правові, організаційні питання судової експертизи: проблеми та шляхи їх вирішення.

Науковий потенціал інституту, закладений з часів його заснування, і сьогодні демонструє свою спроможність вирішувати складні судово-експертні завдання.

ІНШІ НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА


20.11.2013

19.11.2013