(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

НАКАЗ. Затверджено Зміни до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

20.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.11.2013     м. Київ     № 2305/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 р. за № 1897/24429

Про затвердження Змін до Порядку
надання відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, та з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417 (із змінами), що додаються.

2. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д.М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Шойхеденко О.В.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В.

МіністрОлена ЛУКАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
04 листопада 2013 року № 2305/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2013 р. за № 1897/24429

Зміни
до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Унести до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417 (із змінами), такі зміни:

у розділі ІІІ:

у підпункті 3.8.3 пункту 3.8:

після абзацу третього доповнити підпункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"організаційно-правова форма;".

У зв’язку з цим абзаци четвертий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – вісімнадцятим;

після абзацу тринадцятого доповнити підпункт новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим – дев’ятнадцятим;

у підпункті 3.9.3 пункту 3.9:

після абзацу четвертого доповнити підпункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

"організаційно-правова форма;".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – тридцять четвертий вважати відповідно абзацами шостим – тридцять п’ятим;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити підпункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);".

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий – тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим – тридцять шостим;

у підпункті 3.10.3 пункту 3.10:

після абзацу третього доповнити підпункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"організаційно-правова форма;".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

після абзацу п’ятого доповнити підпункт абзацом шостим такого змісту:

"статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням).";

у підпункті 8.3.1 пункту 8.3 розділу VIII:

після абзацу четвертого доповнити підпункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

"організаційно-правова форма;".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – тридцять перший вважати відповідно абзацами шостим – тридцять другим;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити підпункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);".

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий – тридцять другий вважати відповідно абзацами сімнадцятим – тридцять третім;

у тексті Порядку та додатках 1-3 до Порядку слова "державної податкової служби" у всіх відмінках замінити словами "доходів і зборів" у відповідних відмінках;

у додатках 4 і 5 до Порядку слова "виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій" замінити словами "структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України".

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Анохін

ІНШІ НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА


20.11.2013

19.11.2013