(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

НАКАЗ. Затверджено Порядок отримання інформації державним реєстратором про емісію цінних паперів юридичними особами

20.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.11.2013     м. Київ     № 2306/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 р. За № 1896/24428

Про затвердження Порядку отримання
державним реєстратором інформації
про емісію цінних паперів юридичними
особами та повідомлення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про внесення запису до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи

Відповідно до частини третьої статті 36, частини третьої статті 38, частин другої, шостої та дев'ятої статті 39, частин першої та другої статті 391, частини першої статті 40 та частини третьої статті 41 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395,

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити Порядок отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи, що додається.
  2. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
  3. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д.М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Шойхеденко О.В.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням Порядку отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи, затвердженого цим наказом, протягом п’яти місяців з дня набрання чинності цим наказом.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через п'ять місяців з дня його офіційного опублікування.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В.

МіністрОлена ЛУКАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
04 листопада 2013 року № 2306/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2013 р. За № 1896/24428

ПОРЯДОК
отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи
І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру отримання державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – державний реєстратор) інформації про емісію цінних паперів юридичними особами, а також повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про електронний цифровий підпис" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених законів.

3. Отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи (далі – запис до Єдиного державного реєстру) здійснюється на центральному рівні в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку з використанням електронного цифрового підпису.

4. При отриманні державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру задіяні автоматизовані системи:

Державної реєстраційної служби України – Єдиний державний реєстр;

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Державний реєстр випусків цінних паперів.

5. Технічна підтримка отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру забезпечуються технічним адміністратором Єдиного державного реєстру – державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Для ідентифікації державного реєстратора та підтвердження цілісності даних в електронній формі, що передаються відповідно до цього Порядку, застосовується електронний цифровий підпис з використанням посиленого сертифіката ключа відповідно до вимог чинного законодавства.

Для захисту інформації застосовують шифрування з використанням засобів, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

7. Отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру згідно з цим Порядком здійснюються безоплатно.

8. Структура, формат даних, які містять інформацію, що передається та приймається відповідно до цього Порядку, регламент передачі та приймання інформації визначаються Державною реєстраційною службою України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

9. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечують своєчасну передачу та приймання інформації, визначеної цим Порядком.

II. Отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами

1. Передача інформації з Державного реєстру випусків цінних паперів до Єдиного державного реєстру здійснюється на підставі електронного запиту державного реєстратора, що формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

У запиті державного реєстратора як критерій пошуку інформації в Державному реєстрі випусків цінних паперів вказується ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі – код за ЄДРПОУ).

2. За результатом пошуку інформації в Державному реєстрі випусків цінних паперів не пізніше наступного робочого дня з дня отримання запиту державного реєстратора формується та передається така інформація щодо юридичної особи – емітента цінних паперів:

повне найменування;

код за ЄДРПОУ;

відомості про наявність або відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи у формі записів такого змісту відповідно: "За вказаним критерієм пошуку в Державному реєстрі випусків цінних паперів знайдено інформацію про нескасовані випуски цінних паперів юридичної особи", "За вказаним критерієм пошуку в Державному реєстрі випусків цінних паперів не знайдено інформацію про нескасовані випуски цінних паперів юридичної особи";

дата та час формування інформації з Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. У разі якщо згідно з кодом за ЄДРПОУ юридичної особи, вказаним у запиті державного реєстратора, інформацію в Державному реєстрі випусків цінних паперів не знайдено, формується та передається повідомлення про відсутність інформації в Державному реєстрі випусків цінних паперів щодо юридичної особи – емітента цінних паперів за вказаним критерієм пошуку із зазначенням дати та часу його формування.

ІІІ. Повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру

1. Державний реєстратор у день державної реєстрації припинення юридичної особи відповідно до статей 36 – 39 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру із зазначенням:

дати та номера внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи: коду за ЄДРПОУ, повного найменування юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи;

підстави внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

2. Державний реєстратор у день внесення до Єдиного державного реєстру запису: про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи; про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, про припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про ліквідацію юридичної особи – банкрута, про припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи; про рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку, повідомляє про внесення такого запису до Єдиного державного реєстру Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням:

дати та номера внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;

коду за ЄДРПОУ;

повного найменування юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дати прийняття, дати набрання законної сили та номера відповідного рішення;

даних про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна/ керуючого санацією (у разі наявності).

3. Повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.

4. Підтвердження щодо отримання відомостей про внесення запису до Єдиного державного реєстру, передбачених пунктами 1 та 2 цього розділу, здійснюється Державним реєстром випусків цінних паперів не пізніше 11 год. 00 хв. робочого дня, наступного за днем, у якому було отримано такі відомості.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Анохін

ІНШІ НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА


20.11.2013

19.11.2013