(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Оголошення про початок збору проектних пропозицій щодо будівництва нового Львівського слідчого ізолятора в рамках реалізації проекту державно-приватного партнерства

03.02.2017

Міністерство юстиції України оголошує про готовність розглянути  пропозиції  про здійснення державно-приватного партнерства осіб, які відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» можуть бути приватними партнерами (далі – пропозиції) щодо проекту «Будівництво нового Львівського слідчого ізолятора та лікарні».

Подання та розгляд пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства (далі ДПП) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державно-приватне партнерство» та Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 815) (далі – Порядок).

Розділ 1. Вимоги до пропозиції

Відповідно до статей 10 та 11 Закону України «Про державно-приватне партнерство» та положень Порядку пропозиції подаються до Міністерства юстиції України.

Згідно пунктів 6 та 8 Порядку пропозиція складається з таких документів:

1. Концептуальна записка, в якій зазначаються:

1.1 Мета проекту та її обґрунтування:

1.1.1 Проблеми, які передбачається розв'язати у результаті реалізації проекту;

1.1.2 Результати аналізу попиту на товари (роботи і послуги), виробництво (виконання і надання) яких повинне бути забезпечене в результаті реалізації проекту;

1.1.3 Результати попереднього аналізу можливих альтернативних варіантів розв'язання зазначених проблем;

1.1.4 Відповідність мети проекту пріоритетам державної політики;

1.2 Прогнозні обсяги витрат, а саме:

1.2.1 Розрахункова вартість проекту, включаючи витрати на його розроблення та реалізацію, обґрунтування вибору можливих джерел фінансування;

1.2.2 Інформація про наявність земельної ділянки, прав, пов'язаних з нею, та план заходів щодо оформлення прав на таку ділянку (у разі потреби);

1.2.3 Інформація про оціночну вартість експлуатації (утримання) об'єкта державної або комунальної власності та джерела фінансування його експлуатації (утримання);

1.2.4 Результати попереднього аналізу ефективності реалізації проекту:

1.2.5 Очікуваний вплив (екологічні, соціальні, економічні вигоди і наслідки його реалізації;

1.2.6 Вигодоотримувачі;

1.2.7 Результати попередньої оцінки ризиків реалізації проекту;

1.3 Строк та етапи реалізації проекту, результати попередньої оцінки можливостей його реалізації, організації та управління виконанням робіт;

1.4 Обґрунтування заходів щодо розроблення проекту ДПП (дослідження, проектування).

2. Техніко-економічного обґрунтування (далі - ТЕО) здійснення ДПП, що розроблене з урахуванням методичних рекомендацій щодо його підготовки, затверджених наказом Мінекономрозвитку України  від 27.02.2012 № 255, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2012 р. за  № 399/20712), і містить:

2.1 Детальне обґрунтування соціально-економічних та екологічних результатів здійснення ДПП за результатами аналізу:

2.1.1 Економічних та фінансових показників реалізації ДПП;

2.1.2 Соціальних результатів реалізації ДПП, включаючи підвищення якості послуг та рівня забезпечення попиту на товари (роботи і послуги);

2.1.3 Екологічних результатів реалізації ДПП з урахуванням можливого негативного впливу на стан навколишнього природного середовища;

2.2 Обґрунтування підвищення ефективності проекту в разі його реалізації із залученням приватного партнера порівняно з реалізацією проекту без такого залучення;

2.3 Оцінку виявлених ризиків здійснення ДПП, їх розподіл між партнерами, а також визначення форми управління такими ризиками;

2.4 Визначення форми здійснення ДПП та обґрунтування її ефективності для державного і приватного партнера;

2.5 Соціально-економічні та екологічні перспективи реалізації ДПП після закінчення строку дії договору, укладеного в рамках ДПП

Пропозиція подається українською мовою разом із складеним у довільній формі супровідним листом. Кожен із документів, з яких складається пропозиція, прошнуровується, його сторінки нумеруються, засвідчуються підписом особи, що подала пропозицію, та скріплюється печаткою (у разі наявності). Пропозиція подається у двох примірниках у паперовій та електронній формі.

Під час підготовки ТЕО необхідно керуватися вимогами:

  1. ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
  2. Зазначеними у пункті 4 Розділу “Приватний партнер” даного Оголошення.
  3. Галузевих будівельних норм «Проектування виправних колоній і слідчих ізоляторів. Слідчі ізолятори» від 25.01.2017 № 00015622/Г000028, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 24.01.2017 №10/5-ДСК.
  4. Технічного завдання від 31.01.2017 № УКБ/1- 29/64-17.

Розділ 2. Основні характеристики проекту  «Будівництво нового Львівського слідчого ізолятора та лікарні», які доцільно враховувати під час підготовки пропозиції

Державний партнер – Міністерство юстиції України

Мета проекту – перенесення існуючої Львівської УВП №19 за межі центральної частини міста шляхом будівництва та експлуатації (обслуговування) нового Львівського СІЗО та лікарні.

Потенційний об’єкт ДПП:

новий Львівський СІЗО та лікарня для будівництва яких буде надано земельну ділянку за адресою: м. Львів, вул. Шевченка 156, земельна ділянка – 10,95 га (Личаківська ВК №30 кадастровий № 4610137500:02:004:0028) («Новий Пенітенціарний Об’єкт Львів»). Планове наповнення установи – 850 місць, у тому числі: осіб узятих під варту –  600 місць, з них: жінок – 50 місць та неповнолітніх – 50 місць; засуджених, залишених в установі для господарського обслуговування –  50 місць; засуджених до довічного ув’язнення – 50 місць; засуджених, хворих на соматичні захворювання – 150 місць.

новий майновий комплекс (житлового або комерційного призначення) для будівництва якого буде надано на земельну ділянку за адресою: м. Львів, вул. Городоцька 20, земельна ділянка – 1,47 га («Новий Міський Об’єкт Львів»).

Розділ 3. Державний партнер

3.1 Забезпечить передачу відповідному Приватному партнеру права користування на відповідні земельні ділянки, яке є об’єктом проекту ДПП у місті Львів та списання нерухомого майна, що підлягає зносу, розташованого на таких земельних ділянках (за наявності);

3.2 Підготує необхідні дозволи на побудову Нових Пенітенціарних Об’єктів та Нових Міських Об’єктів згідно умов договору, укладеного в рамках ДПП;

3.3 Забезпечить реєстрацію прав власності на Нові Міські Об’єкти за Приватним та Державним партнерами згідно умов договору, укладеного в рамках ДПП.

Розділ 4. Приватний партнер

4.1 Подає клопотання щодо оформлення права користування земельними ділянками у місті Львів, замовить розробку відповідної документації із землеустрою земельних ділянок, право користування якими є об’єктом ДПП у місті Львів, відповідно до умов договору, укладеного у рамках ДПП, в тому числі здійснити роботи зі знесення старих списаних об’єктів нерухомого майна (за наявності) та підготовки ділянки для подальшої забудови, як буде визначено в договорі, укладеного у рамках ДПП;

4.2 Здійснить фінансування будівництва, будівництво та введення в експлуатацію Нового Пенітенціарного Об’єкту та Нового Міського Об’єкту відповідно до проекту ДПП у місті Львів, згідно умов договору, укладеного у рамках ДПП;

4.3 Приватний партнер має право наймати для здійснення окремих робіт в рамках ДПП підрядників, зокрема генерального архітектора  та генерального підрядника, за умови, що відповідальність за виконання такими підрядниками робіт несе приватний партнер в повному обсязі;

4.4 Здійснить архітектурне планування та будівництво відповідного Нового Пенітенціарного Об’єкту на основі:

4.4.1 Нормативів та вимог щодо будівництва пенітенціарних закладів, що затверджені наказом Міністерства юстиції України;

4.4.2 Основних характеристик об’єктів, що необхідно збудувати;

4.4.3 Вимог щодо утримання в’язнів відповідно до вимог ЄС, базуючись на технічній та архітектурній документації житлових корпусів діючою польської тюрми, що є у розпорядженні управління капітального будівництва та розвитку.

4.5 Здійснить архітектурне планування та будівництво відповідного Нового Міського Об’єкту відповідно до чинного законодавства та договору, укладеного у рамках ДПП;

4.6 Здійснить обслуговування Нового Пенітенціарного Об’єкту після його здачі в експлуатацію, згідно умов договору, укладеного у рамках ДПП.

Пропозиції  про здійснення державно-приватного партнерства осіб, які відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» надсилаються до бюджетної установи «Управління капітального будівництва та розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції України.

Адреса: вул. Святошинська, 27, м. Київ, 03680, каб. 212 

E-mail:  ukbr@kvs.gov.ua  

Контактні телефони:

(044) 481-05-52

(067) 500 3873

(067) 500 3764

ТЗ Львів

ІНШІ НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА


03.02.2017

02.02.2017

01.02.2017

31.01.2017

30.01.2017

27.01.2017