(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

НАКАЗ. Про реформування друкованих засобів масової інформації, засновником (співзасновником) яких є Міністерство юстиції України

23.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.02.2017 м. Київ № 300/5

Про реформування друкованих засобів
масової інформації, засновником (співзасновником)
яких є Міністерство юстиції України

Відповідно до статей 7, 10, 11 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статей 18, 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», керуючись пунктом 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Вийти зі складу співзасновників друкованих засобів масової інформації:

журналу «Правовісник» – додатка до журналу «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 2119 від 12 серпня 1996 року);

бюлетеня «Офіційний вісник України. Довідкові матеріали», «Официальный вестник Украины. Справочные материалы», «Official gazette of Ukraine. Reference materials» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 2736 від 14 серпня 1997 року);

бюлетеня «Бюлетень автотоварознавця», «Бюллетень автотовароведа» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 9810 від 29 квітня 2005 року);

журналу «Юридичний журнал «Право України», «Юридический журнал «Право Украины», «Legal journal «Law of Ukraine» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17414-6184ПР від 08 лютого 2011 року);

журналу «Науково-практичний юридичний журнал «Судова практика» –додатка до журналу Юридичний журнал «Право України», Юридический журнал «Право Украины», Legal journal «Law of Ukraine» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17568-6418ПР від 23 березня 2011 року);

збірника «Європейський суд з прав людини. Судова практика» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України», Юридический журнал «Право Украины», Legal journal «Law of Ukraine» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17570-6420Р від 23 березня 2011 року);

журналу «Студентський юридичний журнал» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України», Юридический журнал «Право Украины», Legal journal «Law of Ukraine» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17571-6421ПР від 23 березня 2011 року);

журналу «Юридичний журнал для школярів «Абетка права», «Юридический журнал для школьников «Азбука права» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України», Юридический журнал «Право Украины», Legal journal «Law of Ukraine» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17572-6422Р від 23 березня 2011 року);

збірника «Збірник нормативно-правових актів «Правовісник України», «Сборник нормативно-правовых актов «Правовестник Украины», «Collection of Laws «Legal Bulletin of Ukraine» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17732-6582Р від 05 травня 2011 року);

журналу «Науково-практичний юридичний журнал «Альтернативне вирішення спорів», «Научно-практический юридический журнал «Альтернативное разрешение споров», «Scientific-practical professional journal «Alternative dispute resolution» –додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17733-6583Р від 05 травня 2011 року);

журналу «Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право», «Научно-практический профессиональный журнал «Европейское право», «Scientific-practical professional journal «European Law» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17734-6584Р від 05 травня 2011 року);

журналу «Науково-практичний фаховий журнал «Міжнародне право», «Научно-практический профессиональный журнал «Международное право», «Scientific-practical professional journal «International Law» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 18100-6900Р від 02 вересня 2011 року);

журналу «Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство», «Научно-практический профессиональный журнал «Сравнительное правоведение», «Scientific-practical professional journal «Comparative Law» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 18101-6901Р від 02 вересня       2011 року);

збірника «Зібрання діючих міжнародних договорів України», «Собрание действующих международных договоров Украины», «The Collection of International Treaties of Ukraine» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 18102-6902Р від 02 вересня 2011 року);

збірника «Зібрання законів України», «Собрание законов Украины», «The Collection of law of Ukraine» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 18103-6903Р від 02 вересня 2011 року);

збірника «Зібрання актів європейського права», «Собрание актов европейского права», «The Collection of European Acquis» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 18104-6904Р від 02 вересня 2011 року);

журналу «Науково-практичний фаховий журнал «Право США», «Научно-практический профессиональный журнал «Право США», «Scientific-practical professional journal «Law of the USA» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 18032-6882Р від 16 серпня 2011 року);

журналу «Practice of the European Court of Human Rights: scientific researches and commentaries» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 18646-7446Р від 30 січня 2012 року);

журналу «Філософія права і загальна теорія права», «Философия права и общая теория права», «Philosophy of Law and General Theory of Law» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 18647-7447Р від 30 січня 2012 року);

збірника «Сучасна світова правова думка (ХХ – початок ХХІ ст.ст.)» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 18648-7448Р  від 30 січня 2012 року);

журналу «Вісник Конституційної Асамблеї» – додатка до юридичного журналу «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 19518-9318Р від 13 листопада 2012 року);

наукового збірника «Науковий збірник «Академічні правові дослідження» –додатка до юридичного журналу «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 19520-9320ПР від 13 листопада 2012 року);

журналу «Науково-практичний журнал «Право Японії», «Научно-практический журнал «Право Японии», «Scientific and practical journal «Law of Japan» – додатка до юридичного журналу «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 19253-9053Р від 08 серпня 2012 року);

журналу «Науково-практичний журнал «Право Китаю», «Научно-практический журнал «Право Китая», «Scientific and practical journal «Law of China» – додатка до юридичного журналу «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 19254-9054Р від 08 серпня 2012 року);

журналу «Науковий журнал «Приватне право», «Научный журнал «Частное право», «Scientific journal «Private Law» – додатка до юридичного журналу «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 19255-9055Р від 08 серпня 2012 року);

науково-практичного журналу «Судова експертиза» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 20164-9964Р від 20 серпня 2013 року);

збірника «Правова система України: історія, стан та перспективи», «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы», «The Legal System of Ukraine: Past, Present and Future» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ  № 20334-10134ПР від 01 липня 2013 року);

збірника «Правобукварик», «Human Rights ABC for Kids» – додатка до журналу Юридичний журнал «Право України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 20335-10135ПР від 01 липня    2013 року);

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 20507-10307ПР від 28 листопада 2013 року).

2.Припинити випуск журналу «Практика Європейського суду. Рішення. Коментарі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17077-5847ПР від 28 вересня 2010 року), одноосібним засновником якого є Міністерство юстиції України.

3.Залишитись у складі співзасновників офіційного видання Міністерства юстиції України – журналу «Офіційний вісник України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 16680-5252ПР від 04 червня 2010 року).

4.Департаменту приватного права (Ференс О.М.) в установленому порядку внести зміни до підпунктів 18, 19 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня        2014 року № 228 (зі змінами), з урахуванням вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

У разі надходження відповідних звернень забезпечити оформлення договорів із співзасновниками та правонаступниками друкованих засобів масової інформації, наведених у пункті 1 цього наказу.

5.Департаменту державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В.М.) забезпечити в установленому порядку:

подання реєструючому органу повідомлення про прийняте у пункті 2 цього наказу рішення;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України;

інформування співзасновників та Державного комітету телебачення і радіомовлення про рішення, визначені цим наказом;

передачу оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – журналу «Практика Європейського суду. Рішення. Коментарі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17077-5847ПР від 20 серпня 2013 року) у десятиденний строк з дня отримання відповідного повідомлення реєструючого органу про визнання його недійсним.

6.Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н.А.) в установленому порядку забезпечувати підготовку матеріалів до випуску журналу «Офіційний вісник України» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 16680-5252ПР від 04 червня 2010 року).

7. Для забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» надати заступнику Міністра з питань державної реєстрації Морозу П.О. право на підписання договорів із співзасновниками та правонаступниками друкованих засобів масової інформації, зазначених у пункті 1 цього наказу, та повідомлення про припинення випуску журналу «Практика Європейського суду. Рішення. Коментарі».

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань державної реєстрації Мороза П.О.

 

Міністр                                                                                                 Павло ПЕТРЕНКО

ІНШІ НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА


23.02.2017

22.02.2017

21.02.2017

20.02.2017

17.02.2017

16.02.2017