(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

НАКАЗ. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

31.03.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.03.2017 м. Київ № 1016/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
                                                            29 березня 2017 р. за № 419/30287 

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України

Відповідно допункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державнуреєстраціювідповіднодоУказу Президента Українивід03 жовтня 1992 року № 493 «Про державнуреєстрацію нормативно-правовихактівміністерств та іншихорганіввиконавчоївлади».

3. Цей наказ набираєчинностіз дня йогоофіційногоопублікування.

4. Контроль за виконаннямцього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

 

Міністр                                                                                      Павло ПЕТРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
29 березня 2017 року № 1016/5

                                              Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
                                                            29 березня 2017 р. за № 419/30287 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актівМіністерства юстиції України

1. В абзаці другому пункту 8 розділу ІІІ Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 року за № 42/28172, слово «четвертою» замінити словом «п’ятою».

2. У тексті Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від
12 березня 2016 року № 672/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 березня 2016 року за № 391/28521, слово «п’ятою» замінити словом «шостою».

3. У преамбулі наказу Міністерства юстиції України від 12серпня
2016 року № 2473/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за
№ 1127/29257, слово та цифру «статті 7» замінити словами та цифрами
«статей 7 та 8».

4. До Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 серпня 2016 року № 2473/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1127/29257, внести такі зміни:

1)  пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:

«2. Уповноваженими особами щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення є:

секретарі комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, а в разі відсутності секретаря – особа, яка виконує його обов'язки, – у разі складання протоколу за результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, що здійснюється відповідно до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128;

посадові особи Міністерства юстиції України – у разі складання протоколу за результатами камеральної перевірки, проведеної відповідно до Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  21 грудня 2016 року № 990.»;

2)  пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«1. Протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частинами першою – п’ятою статті 16611 та статтею 16623 Кодексу, складається за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.».

 

Директор Департаменту
приватного права                                                                           Олена ФЕРЕНС

ІНШІ НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА


31.03.2017

30.03.2017

29.03.2017