(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

НАКАЗ. Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5

10.05.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.03.2017 м. Київ № 1084/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 03 квітня 2017 р.
за № 443/30311

 

Про внесення змін до наказу
Міністерства юстиції України
від 08 серпня 2011 року № 1955/5

 

Відповідно до підпунктів 321, 8328 пункту 4,  підпунктів 1, 3, 32, 4 пункту 5 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, постанов Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 17 "Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції" та від 11 лютого 2016 року № 99 "Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги", а також у зв’язку зі зміною штатної структури Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 964/19702 (зі змінами), замінивши слова "Департамент взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)" словами "Управління взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.)".

2. Внести до Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за  № 964/19702, такі зміни:

1) абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

"територіальні органи юстиції – Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;";

2) в абзацах першому, третьому пункту 9 слова "працівники Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України," виключити;

3) у пункті 19 слова ", та за потреби працівників підвідомчих територіальних органів юстиції" виключити;

4) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Управління взаємодії з органами державної влади надає інформацію про результати комплексної та контрольної перевірок державному секретарю Міністерства юстиції.

Державний секретар Міністерства юстиції приймає рішення про способи реалізації висновків та пропозицій за результатами комплексної, цільової та контрольної перевірки, про що повідомляється Міністру юстиції.";

5) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. За результатами перевірок державним секретарем Міністерства юстиції може бути ініційовано дисциплінарне провадження стосовно керівників територіальних органів юстиції та їх заступників, яке здійснюється дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ Міністерства юстиції відповідно до Закону України "Про державну службу.";

6) пункт 26 виключити.

У звʼязку з цим пункти 27 – 29 вважати відповідно пунктами 26 – 28;

7) у тексті Порядку слова "Департамент взаємодії з органами влади", "Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності", "заступник Міністра юстиції – керівник апарату", "Департамент кадрової роботи та державної служби" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Управління взаємодії з органами державної влади", "Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку", "державний секретар Міністерства юстиції", "Департамент персоналу" у відповідних відмінках.

3. Управлінню взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр                                                                                        Павло ПЕТРЕНКО

ІНШІ НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА


10.05.2017

08.05.2017

04.05.2017

03.05.2017

28.04.2017