(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам)

 • Відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають при присвоєнні рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам)
 • Нормативна база
 • Діяльність Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим
 • Міністерство юстиції України повідомляє, що відповідно до пункту 4.8 Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого Постановою пленуму Вищого господарського суду України 16.01.2013 № 1, автоматизований відбір кандидата арбітражного керуючого здійснюється у встановленому Положенням порядку з урахуванням рівня кваліфікації, спеціалізації та участі арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

  Згідно з пунктом 6.1 цього Положення воно набирає чинності з 19.01.2013, крім положень, які стосуються визначення державним органом з питань банкрутства кваліфікації арбітражних керуючих, які набирають чинності після завершення державним органом з питань банкрутства всіх організаційних заходів, необхідних для визначення кваліфікації арбітражних керуючих.

  Міністерством юстиції розпочато здійснення необхідних заходів для забезпечення визначення кваліфікації арбітражних керуючих.

  Так, наказом Міністерства юстиції України від 22.01.2013 № 145/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 р. за № 174/22706, затверджено Порядок присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам) (далі – Порядок)

  Пунктом 3 цього наказу установлено, що присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим, які здійснюють свою діяльність відповідно до ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), здійснюється після її заміни на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

  Згідно з пунктом 3 Порядку кваліфікація арбітражних керуючих визначається за п’ятьма рівнями кваліфікації.

  Відповідно до пунктів 4 і 5 зазначеного Порядку перший рівень кваліфікації присвоюється арбітражному керуючому одночасно із видачею йому свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих та включається до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України не пізніше наступного робочого дня з дня видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

  Для отримання другого - п'ятого рівнів кваліфікації арбітражний керуючий звертається до Міністерства юстиції України із заявою про присвоєння йому відповідного рівня кваліфікації, до якої додаються документи, які підтверджують відповідність його критеріям, передбаченим підпунктами 3.2 - 3.5 пункту 3 цього Порядку, для певного рівня кваліфікації.

  Таким чином, арбітражні керуючі, які після здійснення заміни ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) мають бажання отримати рівень кваліфікації вищий, ніж перший, повинні звернутися з відповідною заявою до Міністерства юстиції України, (форма якої наведена нижче), до якої необхідно додати документи, які підтверджують наявність у арбітражного керуючого такого досвіду:

  роботи на керівних посадах (керівника або заступника керівника юридичної особи) або на посадах керівників структурних підрозділів юридичної особи, діяльність яких пов'язана із юридичним або економічним напрямом роботи юридичної особи;

  роботи арбітражним керуючим або виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, крім проваджень у справах, які здійснювалися за процедурою, передбаченою статтею 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції від 14 травня 1992 року N 2343-XII;

  здійснення діяльності арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) на підприємствах, кількість працівників яких перевищує сто осіб;

  здійснення повноважень арбітражного керуючого на державних підприємствах та підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків (або двадцять п'ять відсотків у разі виконання арбітражним керуючим повноважень відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції від 14 травня 1992 року N 2343-XII);

  виконання у справах, участь у яких брав арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), планів санації або укладення мирових угод та повнота погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів (у відсотках).

  Заява про присвоєння рівня кваліфікації передається арбітражним керуючим до Міністерства юстиції України особисто або надсилається поштовим зв’язком.

  Міністерству юстиції України
  Заява
  про присвоєння рівня кваліфікації

  Я, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

  ______________________________________________________________________, (прізвище, ім'я та по батькові)

  свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, розпорядника) № _____ від ________,

  відповідно до пункту 4 Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.01.2013 № 145/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 174/22706, прошу присвоїти мені ______________ рівень кваліфікації.

  До цієї заяви додано документи на ___ арк. (згідно з описом, що додається), які підтверджують відповідність критеріям, передбаченим пунктом 3 Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), для ______________ рівня кваліфікації.

  Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

  Про мету збору і використання моїх персональних даних, вказаних у цій заяві, і про права суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" поінформований.

  Заявник ____________ ____________________________________ ______________
  (підпис) (ініціали, прізвище) (дата)

  Заяву подано за довіреністю, зареєстрованою за № ______ від ________________

  ______________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові, дата, підпис)

  Дата і номер реєстрації заяви в Мін‘юсті: __________ № ________

  ОПИС
  документів, що додаються до заяви про присвоєння рівня кваліфікації

  № з/п Найменування документа Кількість аркушів Відмітка про наявність (заповнюється відповідальною особою Мін’юсту України)
  1 2 3 4
  Разом

  Заявник ___________ ____________ ______________
  (підпис) (ініціали, прізвище) (дата)

  ___________________ __________________ _________________
  (посада відповідальної особи (підпис) (ініціали, прізвище)
  Мін’юсту України, яка перевірила
  наявність указаних в описі
  документів) ”.

  ______________________


  Наказом Міністерства юстиції від 16.04.2013 № 331/7 “Про утворення Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам)” утворено Комісію з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам) та затверджено персональний склад представників Міністерства юстиції України у цій Комісії. А саме до складу вказаної Комісії від Міністерства юстиції включено: Чижмарь Катерину Іванівну - директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Голова Комісії), Володіну Людмилу Михайлівну – заступника директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу і Напрієнка Дениса Володимировича – начальника відділу регулювання і контролю професійної діяльності арбітражних керуючих Управління з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

  04 липня 2013 року відбулося перше засідання Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим, на якому затверджено Регламент роботи Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим.

  Наступне засідання Комісії відбудеться 17 липня 2013 року, на якому передбачається розглянути заяви арбітражних керуючих щодо присвоєння рівня кваліфікації, які надійшли до Міністерства юстиції України.

  На засіданні Комісії також було вирішено довести до відома арбітражних керуючих та звернути їх увагу на те, що до заяви про присвоєння відповідного рівня кваліфікації додаються документи, які підтверджують відповідність критеріям, що передбачені підпунктами 3.2 - 3.5 пункту 3 Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.01.2013 № 145/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 174/22706, для певного рівня кваліфікації.