Загальна декларація прав людини є першим універсальним в історії міжнародних відносин актом, в якому проголошені принципи забезпечення основних прав і свобод людини. Унікальний документ є своєрідною основою, на якій базуються міжнародні стандарти в сфері прав людини.

Декларація, що закріпила основні цінності для світової спільноти, була складена представниками всіх континентів і правових традицій. Зокрема, від України вклад до тексту Загальної декларації зробив академік Володимир Корецький.

Загальна декларація прав людини була прийнята у формі резолюції Генеральної Асамблеї і тому згідно зі Статутом ООН носить рекомендаційний характер. Проте, нині права і свободи, проголошені в ній, розглядаються як загальноприйняті норми і принципи міжнародного права, які знайшли своє відображення в конституціях багатьох країн світу, чим і підтверджується її феноменальність.